Telefontillgänglighet

Varje månad gör Region Skåne, enligt Stockholmsmodellen, mätningar av telefontillgängligheten till samtliga vårdcentraler i Skåne.

I Qlikview kan du ta del av resultaten för er verksamhet och se vilka vårdcentraler som hamnar i toppen respektive botten för varje månad.

För att se resultat månad för månad på vårdcentralsnivå, använd din vårdcentrals applikation i Qlikview.

Ta del av resultaten i Qlikview

Genomförandet

Uppdragsgivaren avser att kontinuerligt, månad för månad, följa upp telefontillgängligheten på vårdcentraler.

Tillgänglighetsmätning görs med ett antal slumpmässigt utvalda kontrollsamtal till samtliga vårdcentraler under dagtid på vardagar.

Syftet är att göra en uppskattning av mottagningens möjlighet att besvara samtal.

Nivå 1

Andel som får kontakt med legitimerad personal inom två timmar. Målnivå 90 procent.

Nivå 2

Andel som får kontakt med legitimerad personal inom femton minuter. Målnivå 90 procent.

De vårdcentraler som inte klarar nivå 1 får ett avdrag i den ekonomiska ersättningen i förhållande till antal listade.

Avdraget utgör totalt för alla vårdcentraler som inte uppnår nivå 1, 10 miljoner kronor, dock är avdraget maximerat till 100 000 kr per enskild vårdcentral och kvartal.

De som klarar nivå 2 delar på 10 miljoner i förhållande till antal listade, maximalt 500 000 kr per enskild vårdcentral och kvartal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter