Telefontillgänglighet

Telefontillgängligheten är den del av den förstärkta vårdgarantin som trädde ikraft den 1 januari 2019.

Telefontillgänglighet ingår den så kallade 0:an, som går ut på att den vårdsökande medborgaren ska får kontakta med vården inom 24 timmar det vill säga. inom det första dygnet när vårdbehovet uppstår. Kontaktsökandet ska kunna ske och vara oberoende av vilket sätt eller genom vilken plattform det sker.

Region Skåne mäter telefontillgängligheten två gånger per året, i mars och i oktober. Resultat av mätningen finns på Väntetider i vården.

Alla leverantörer inom Hälsovalet ska delta i mätningarna och leverera sina siffror till väntetider i vårdens databas. Kontakta Vårdgivarservice för mer information om deltagande och inloggningsuppgifter.

Väntetider i vården är regionernas gemensamma databas för uppföljning av väntetider i sjukvården. Databasen ska i första hand fungera som vägledning för vårdgivare och vårdkoordinatorer vid behov av hänvisning av patienter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.