IT driftinformation

På IT driftinformation aviseras driftstörningar och planerade åtgärder för IT- och telefonitjänster.

Större driftstörningar eller avbrott i IT- och telefonitjänster aviseras så snart vi får kännedom om dessa. Planerade åtgärder för IT- och telefonitjänster aviseras senast sju dagar i förväg, medan akuta åtgärder aviseras snarast möjligt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter