IT driftinformation

Här aviseras driftstörningar och planerade åtgärder för IT- och telefonitjänster.

Driftstörningar aviseras omedelbart vid kännedom av större störningar/avbrott i IT- och telefonitjänster.

Planerade åtgärder aviseras senast 7 dagar före en åtgärd för IT- och telefonitjänster, medan akuta åtgärder aviseras snarast möjligt.

Region Skånes IT driftinformation (Internt)

Region Skånes IT driftinformation (Externt)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter