Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Hjälpmedelssortiment - Ortopedteknik

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Nyhet - Sortimentsvisning

2021-04-19
Eftersom nuläget inte tillåter fysiska sortimentsvisningar har de leverantörer som har avtal med Region Skåne på prefabricerade ortoser/material till egentillverkning av ortoser valt att  visa sitt sortiment i videoformat och/eller i produktkataloger. 

Förtydligande gällande förskrivning och beställning av prefabricerade ortoser och material till egentillverkning av ortoser i Visma webSesam.

Det är endast prefabricerade ortoser, plaster och tillbehör till dessa i form av band, textil med antiglid, textil neopren, polster och kardborreband som kan beställas i Visma Websesam.

Då detta är första gången prefabricerade ortoser upphandlas så kan det ha missats en del artiklar som ändå behövs ute i verksamheterna. Om det upphandlade sortimentet inte tillgodoser patients behov, ska förskrivaren höra av sig till sortimenthjm.hoh@skane.se  för möjlighet att lägga till artiklar på avtal. Det är då viktigt att beskriva varför just den artikeln behövs.

Kompressionshjälpmedel exempelvis kompressionshandskar, ingår inte i det prefabricerade ortossortimentet och ska beställas på annat sätt utanför Visma webSesam, för mer information om sortiment kompression och beställningsrutiner finns en produktkatalog.

Vid behov av support för Visma Websesam så hör av er till: hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

Löpande produktinformation

Produktkataloger får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Anmäl produkt- och leveransfel

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.