Levnadsvanor

En av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter är att främja hälsa och förebygga sjukdom. Detta genom att erbjuda patienterna stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt, det vill säga du som vårdar och behandlar patienter, bör kunna

  • uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor
  • ge enkla råd
  • vid behov remittera vidare för ytterligare stöd.

Ohälsosamma levnadsvanor är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor ger vägledning och inspiration till hur hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor bör utföras i Region Skåne. Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand vårdpersonal som möter patienter och chefer från och med första linjens vård. Det finns även ett antal kortversioner av vårdprogrammet för att underlätta implementering och ge ett stöd i det dagliga arbetet.

Det finns också ett antal regionala stöddokument och en regional webbutbildning. Dessa ska underlätta implementering och utveckla arbetet med levnadsvanor inom Region Skånes verksamheter.

Webbinarium om det nationella vårdprogrammet

Det finns ett webbinarium som ger en bakgrund till nationellt vårdprogram, de nyheter som vårdprogrammet innebär och hur vi kan underlätta implementering i Region Skåne.

Webbinarium Nationellt vårdprogram (mediaflow.com)

Vårdprogram och stödmaterial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.