Mina planer

Mina planer är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering.

Med hjälp av IT-stödet kan slutenvård, öppenvård och kommun tillsammans planera och säkra den utskrivningsklara patientens hemgång från sjukhuset (SVU), samt upprätta en samordnad individuell plan (SIP).

För att komma åt Mina planer måste du ha en befattning som ger behörighet till systemet samt ett giltigt SITHS-kort i kortläsaren på din dator.

Samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP)

Samverkan vid SIP och SVU

Stöd och styrdokument

Manuell- och reservrutin

Inloggning Mina Planer

Mina planer

Releasenotes

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.