Mina planer

Mina planer är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering mellan slutenvård, öppenvård och kommunen.

Mina planer på Skåne.se. För att komma åt denna sida så måste du tillhöra en enhet som är behörig till Mina planer. Du måste också ha satt i ditt RSID-kort i kortläsaren på din dator.

IT-verktyg - Mina planer

 • Support

  Supporten för Mina planer hanteras av respektive förvaltning. Gäller ditt ärende felmeddelande vid inloggning, eller när enskilt ärende ska öppnas, kontakta Servicedesk på telefon 30000 (externt 077-67 30 000).

  Vid frågor om funktioner eller behörigheter:

 • IT-verktyg - Mina planer

  Mina planer är Region Skånes och de skånska kommunernas IT-stöd för processerna samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan. Med hjälp av IT-stödet kan slutenvård, öppenvård och kommun tillsammans planera och säkra den utskrivningsklara patientens hemgång från sjukhuset (SVU), samt upprätta en samordnad individuell plan (SIP).

 • Utbildningar
 • Reservrutin
 • Befattningskoder i Mina planer
  Bef.kod Befattning  Beskrivning Exempel Roll
  102010 Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård.   Verksamhets-/Enhetschef
  103010 Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete Leder och samordnar verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete.   Verksamhets-/Enhetschef
  103510 Ledning, socialt och kurativt arbete Leder och samordnar verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete.   Verksamhets-/Enhetschef
  103511 Ledning, äldreomsorg Leder och samordnar verksamhet inom äldreomsorg.   Verksamhets-/Enhetschef
  103512 Ledning, omsorg funktionshindrade Leder och samordnar verksamhet inom omsorg om funktionshindrade.   Verksamhets-/Enhetschef
  103513 Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade    Verksamhets-/Enhetschef

   151014

   IT-Sekreterare

   IT-handläggare

   Systemadministratör t.ex. Mina planer, Melior, PASiS

   Sekreterare

   151090

   Handläggare, annan

   

   

   Sekreterare

  152011

   

   

  152012

   

  152017

  Administratör, ekonomi

    

   

  Administratör, personal/löner

   

  Receptionist

  Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera

   Utför administrativt arbete inom personaladministration

   

  Arbetar som receptionist

  Ekonomiassistent

   

   

  PA/personal/löneassistent

   

  Receptionist

  Sekreterare

   

   

  Sekreterare

   

  Sekreterare

  152018 Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Sekreterare

  152090

   Administratör annan  

   

   

  Sekreterare

  201010 Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare
  201011 Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare
  201013 Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare
  202010 Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se 201011) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare
  203010 Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring  Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring  (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare
  203090 Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Läkare
  204010 Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare
  204090 Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare
  204510 Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog
  204511 PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP). PTP-psykolog Psykolog
  205011 Barnmorska Barnmorska   Sjuksköterska
  206010 Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska Sjuksköterska
  206011 Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Sjuksköterska
  206012 Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksköterska
  206013 Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska
  206014 Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg Sjuksköterska
  206015 Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Sjuksköterska
  206016 Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Sjuksköterska
  206017 Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, medicin/kirurgi   Sjuksköterska
  206018 Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, barn Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Sjuksköterska
  206020 Företagssjuksköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssjuksköterska Sjuksköterska
  206021 Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska, annan specialistinriktning Onkologisjuksköterska Sjuksköterska
  206022 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet  med gällande regelverk. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sjuksköterska
  206023 Sjuksköterska, specialfunktion Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion. Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, ultraljud, uroterapeut. Sjuksköterska
  206090 Sjuksköterska, annan     Sjuksköterska
  206510 Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Röntgensjuksköterska Sjuksköterska
  207010 Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård.  Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård Undersköterska/Skötare
  207011 Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade).  Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst Undersköterska/Skötare
  207012 Undersköterska, habilitering Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering.  Undersköterska, habilitering Undersköterska/Skötare
  207013 Undersköterska, vård-/specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning.  Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning Undersköterska/Skötare
  207014 Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning.  Undersköterska, mottagningsarbete Undersköterska/Skötare
  207018 Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård. Skötare, mottagning Undersköterska/Skötare
  207019 Skötare, vårdavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Skötare, vård-/specialavdelning Undersköterska/Skötare
  207020 Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, behandlingsarbete Undersköterska/Skötare
  207021 Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende. Vårdare/boendestödjare, gruppboende Vårdare/Vårdbiträde
  207022 Vårdare, dagverksamhet Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet Vårdare/Vårdbiträde
  207023 Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård.  Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård Vårdare/Vårdbiträde
  207024 Vårdbiträde, äldreomsorg Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade).  Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst Vårdare/Vårdbiträde
  207025 Vårdbiträde, habilitering Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering.  Vårdbiträde, habilitering Vårdare/Vårdbiträde
  301010 Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut
  301011 Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast
  351010 Socialsekreterare Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår. Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättssekreterare, familjebehandlare Socialsekreterare
  351012 Biståndsbedömare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov  inom socialtjänst/omsorg. Biståndsbedömare, LSS-handläggare Biståndsbedömare
  352010 Kurator Kurator Kurator Kurator
  352090 Kurativt arbete, annat   Drogterapeut, alkoholterapeut Kurator
  301018 Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor.  Dietist Dietist
 • Systemansvarig
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Ingrid Johansson Systemansvarig Vårdadministration
  • Telefon 044-309 33 31
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter