Beställning SITHS-eID kort

Gäller endast för vårdgivare/leverantör som har Region Skåne som HSA-ombud.

När ett nytt SITHS-eID kort med certifikat behöver beställas, använd excelfilen (beställningsformulär) som finns på sidan, IT-beställningar.

Certifikat finns redan på kortet och ingen nedladdning av certifikat behöver göras.

Observera att nya användare måste läggas upp i HSA-katalogen. Vi hänvisar till Region Skånes blankett.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.