Gynekologi

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

Antikonception: Mirena hormonspiral har utökad användningsperiod för indikationen antikonception från 6 till 8 år. Det  är därmed den hormonspiral som har längst användningstid vid denna indikation. Gäller både vid byte och nyinsättning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.