Maskinfektioner

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Maskinfektioner
  mebendazol Vermox

Terapiråd

Mebendazol (Vermox) är ett receptbelagt imidazolderivat med specifik effekt mot nematoder. Indikation är infektioner orsakade av springmask, spolmask, piskmask och hakmask. De i Sverige i dag vanligaste maskinfektionerna kan alla behandlas med Vermox, och kan enligt WHO användas ända ner till 1 års ålder.

Pyrvinium (Pyrvin) är ett nytt receptfritt läkemedel mot springmask.

Behandling för vuxna och barn

Dosering (springmask):

  • Vermox 100 mg x 1 eller 5 ml x 1 både till vuxna och barn. Dosen upprepas efter cirka två veckor.
  • Pyrvin 100 mg/10–15 kg som upprepas efter två veckor.

Att beakta vid behandling

Pyrvinembonat (Vanquin) har effekt enbart på springmask men har sedan en längre tid varit restnoterat. Vanquin i flytande beredning avregistrerades 2018. Tablett Vanquin har sedan en längre tid varit restnoterat på grund av produktionsproblem och enligt företaget finns det ingen säker prognos för när man åter kan tillhandahålla preparatet. Till följd av detta har arbetsgruppen valt att lyfta bort preparatet från listan.

Litteratur

  1. Leibovitz E, Greenberg D, Piglansky L, Raiz S, Porat N, Press J, et al. Recurrent acute otitis media occurring within one month from completion of antibiotic therapy: relationship to the original pathogen. Pediatr Infect Dis J. 2003 Mar;22(3):209-16.
  2. van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP, Rovers MM, Schilder AG. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014 Feb 20;370(8):723-33.

Webbsidor

  1. STRAMA
  2. Janusinfo
  3. Infpreg
  4. Läkemedelsverket

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.