Maskinfektioner

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Maskinfektioner
  mebendazol Vermox

Terapiråd

Mebendazol (Vermox) är ett imidazolderivatläkemedel med specifik effekt mot nematoder. Indikation är infektioner orsakade av springmask, spolmask, piskmask och hakmask. Det finns både receptfria och receptbelagda förpackningar på marknaden. Det är enbart indikation springmask som hänvisas till egenvård.

Pyrvinium (Pyrvin) är ett nytt receptfritt läkemedel mot springmask.

Behandling för vuxna och barn

Dosering (springmask):

  • Vermox 100 mg x 1 eller 5 ml x 1 både till vuxna och barn. Dosen upprepas efter cirka två veckor.
  • Pyrvin 100 mg/10–15 kg som upprepas efter två veckor.

Att beakta vid behandling

För att undvika smittspridning rekommenderas att hela familjen behandlas samtidigt, även de som saknar symtom. God handhygien, byte av sängkläder och underkläder rekommenderas under behandlingen.

Pyrvinium (pyrvin) har effekt enbart på springmask. Pyrvinium har ett kraftigt rött färgämne. Patienten bör upplysas om att avföringen färgas röd.

  1. Strama Skåne
  2. Janusinfo (janusinfo.se)
  3. Infpreg (medscinet.se)
  4. Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.