Utbildning och träning

I samband med utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdsystem, behöver cirka 38 000 medarbetare inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden utbildas så att de kan arbeta i det nya systemet.

I samband med utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdsystem, behöver cirka 38 000 medarbetare inom vården och närliggande områden utbildas så att de kan arbeta i det nya systemet.

SDV-projektet har en organisation för utbildning som tillsammans med de olika arbetsområdena i projektet utformar träningsplanerna. Träningsplanerna styr vilken utbildning som varje medarbetare får i det nya systemet och de utformas utifrån yrkesroll och behov. En träningsplan kan innehålla digital utbildning och utbildning på egen hand vid en självstudieplats.

Utbildningen kommer medarbetarna att få tillgång till via Region Skånes lärportal.

Just nu pågår utveckling och planering av exakt hur utbildningen ska gå till. Detta sker i nära samråd med de mottagande organisationerna och Lärredaktionen Koncernstab-HR, med syfte att få ett så flexibelt och bra upplägg som möjligt.

Olika former av utbildning

Utbildning i det nya systemet kan komma att ske både via digital utbildning och via utbildning på självstudieplats där instruktörer kan finnas tillgängliga för stöd. Fördelarna med digital utbildning är att den kan utföras självständigt när det passar. Vissa utbildningar kommer enbart att innehålla digital utbildning. Detta gäller till exempel utbildning för studenter.

Medarbetarnas utbildning kommer att starta cirka två till tio veckor före driftstart av SDV.

Lärportalen

När det är dags för medarbetarna att påbörja sin utbildning, kommer de få information om detta och tillgång till sin utbildning via Region Skånes lärportal, där all utbildning kommer att vara samlad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.