Barn som riskerar att fara illa

Här finns samlad information om barn som anhöriga, oro för väntat barn, barn som far illa samt våld i nära relationer.

Behandlingsstöd

Behöver du stöd?

Barnskyddsteamen erbjuder rådgivning och stöd i handläggning vid misstanke om att barn far illa, vid frågor om barn som anhöriga, oro för väntat barn och våld i nära relationer.

Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.