1177 formulärhantering

Med 1177 formulärhantering kan hälso- och sjukvården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177. Hälsodeklarationer inför besök och operation och olika skattningar är exempel på användningsområden.

Formulärtjänsten är ett stöd för er verksamhet och gör det möjligt att skicka digitala formulär. Invånaren loggar in i e-tjänsterna på 1177 för att svara på formuläret.  Formulärsvaren kan ni sedan bearbeta på individ- och gruppnivå.

Användningsområden 

 • hälsodeklarationer 
 • levnadsvanor 
 • uppföljning av vårdaktivitet 
 • validerade skattningsskalor
 • formulär riktade till viss målgrupp (exempelvis baserat på kön och ålder).

Detta är en av flera tjänster för att skapa formulär inom Region Skåne. De olika tjänsterna har skilda användningsområden, och det är verksamhetens behov som avgör vilken tjänst som är lämplig att använda.

Våra tjänster ska vara enhetliga och jämlika för invånare. När vi digitaliserar formulär är fokus därför att formuläret ska kunna användas regionalt, vara tillgängligt och enkelt att använda.

Logga in

Verktyget 1177 formulärhantering har olika miljöer. Jobbar du redan med formulärhantering och ska göra ett utskick eller följa upp svar loggar du in i produktionsmiljön. Där loggar du in med ditt SITHS-kort.

Inlogg - produktionsmiljön (personal.formular.1177.se)

Om du vill testa hur verktyget fungerar kan du göra det i demomiljön. Där loggar du in med ditt SITHS-kort via personal- eller patientgränssnittet.

Urval av aktuella formulär 

 • GAD-7 
 • MADR-S 
 • DSM-5 
 • EHP-30 
 • ISI 
 • PCL-5 
 • PSS-10 
 • WHODAS 2.0 
 • SCI 
 • RAADS-14 
 • ASRS-v1-1 
 • Hälsodeklaration inför operation i Region Skåne.

Vid behov av digitala formulär till din enhet

För att underlätta införandet av digitala formulär finns det kontaktpersoner inom flera förvaltningar.  

Skånes sjukhus nordväst E-post: 
Skånes sjukhus nordost E-post: 1177.nordost@skane.se
Skånes universitetssjukvård E-post: 1177.sus@skane.se
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel E-post: it-ehalsa.poh@skane.se 
Primärvården E-post: 1177.pv@skane.se 
Medicinsk service E-post:

Kontakt ansvariga 1177 formulärhantering 

Enheten för digitala tjänster hanterar behov och skapar digitala formulär inom Region Skåne. Om du har ett nytt behov eller har frågor och funderingar kring tjänsten kontakta digitalatjanster@skane.se.   

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.