Medicinsk service och provtagning

Medicinsk service är till exempel röntgen- och ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi, cystoskopi) och kliniskt fysiologiska undersökningar som utförs av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

Patientavgifter

  • Besök hos läkare med ersättning från Region Skåne: 0 kronor
  • Besök hos läkare utan ersättning från Region Skåne: Enligt prislista
  • Besök hos FHV-läkare utan ersättning från Region Skåne: Enligt prislista

Besök hos läkare med ersättning från Region Skåne ger rätt till ersättning för sjukresa. Om man däremot besöker en läkare utan ersättning från Region Skåne, har man har inte rätt till ersättning för sjukresa och högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Provtagningsavgifter

  • Provtagning: 0 kronor
  • Provtagning begärd av läkare utan ersättning från Region Skåne: 100 kronor. Observera att det inte berättigar till ersättning för sjukresa eller registrering för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte.
  • För analys tillkommer avgift enligt prislista.

Prislistor laboratoriemedicin

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.