Medicinsk service och provtagning

Medicinsk service är till exempel röntgen- och ultraljudsundersökningar, endoskopiska undersökningar (koloskopi, sigmoideoskopi, gastroskopi, bronchoskopi, cystoskopi) och kliniskt fysiologiska undersökningar som utförs av annan än patientens behandlande läkare, samt laboratorieanalyser.

Patientavgifter

Besök hos läkare med ersättning från Region Skåne 0 kr
Besök hos läkare utan ersättning från Region Skåne Enligt prislista
Besök hos FHV-läkare utan ersättning från Region Skåne Enligt prislista

Besök hos läkare med ersättning från Region Skåne ger rätt till ersättning för sjukresa.

Om man däremot besöker en läkare utan ersättning från Region Skåne, har man har inte rätt till ersättning för sjukresa och högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Provtagningsavgifter

Provtagning 0 kr
Provtagning begärd av läkare utan ersättning från Region Skåne * 100 kr
För analys tillkommer avgift * Enligt prislista

Besöket ger rätt till ersättning för sjukresa.

* Berättigar inte till ersättning för sjukresa eller registrering för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter