Smittskydd

Avgifter för smittskydd utgår från Smittskyddslagen (2004:168) kapitel 7.
  • §1 Läkemedel är avgiftsfria när läkaren bedömer att de minskar risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom.
  • §2 Undersökning, vård och behandling är avgiftsfri, när läkaren bedömer att det minskar risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom. Detta gäller om vården sker inom regionens hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen.

Personer från länder inom EU/EES

Försäkringskassan ansvarar för kostnaden för personer som omfattas av EU/EES-avtalet.

Personer från länder utanför EU/EES

Även personer som är bosatta eller folkbokförda utanför EU/EES är avgiftsbefriade enligt beslut i Region Skåne av Regionfullmäktige. Det gäller om vården sker inom regionens hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993.1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter