Smittskydd

Avgifter för smittskydd utgår från Smittskyddslagen (2004:168) kapitel 7.
  • §1 Läkemedel är avgiftsfria när läkaren bedömer att de minskar risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom.
  • §2 Undersökning, vård och behandling är avgiftsfri, när läkaren bedömer att det minskar risken för smitta av en allmänfarlig sjukdom. Detta gäller om vården sker inom regionens hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen.

Personer från länder inom EU/EES

Försäkringskassan ansvarar för kostnaden för personer som omfattas av EU/EES-avtalet.

Personer från länder utanför EU/EES

Även personer som är bosatta eller folkbokförda utanför EU/EES är avgiftsbefriade enligt beslut i Region Skåne av Regionfullmäktige. Det gäller om vården sker inom regionens hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993.1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.