Forskning och utveckling

Just nu pågår det ett forskningsprojekt i Practicums regi.

Simulerad träning och inlärning av kirurgisk färdighet

Författare: Kristine Hagelsteen

Urval, utvärderingsinstrument och träning i virtuell miljö vid utbildning av specialister i kirurgi.

Titthålskirurgi kan innebära stora risker för patienten om kirurgen som opererar inte har tillräckligt med utbildning och träning. Med avancerad datateknik och bildbehandling finns nu laparoskopiska Virtual Reality Simulatorer (VR).

Ingen konsensus om vilken typ av träning eller hur mycket man skall träna i dessa VR simulatorer existerar idag. Idag används simulatorträning och träning i icke-tekniska färdigheter för blivande kirurger i mycket begränsad omfattning, och det är fortfarande mästar-lärlingsmodellen som i huvudsak styr den kirurgiska utbildningen.

Utöver tekniska färdigheter, ökar patientsäkerheten om kirurgen har egenskaper som underlättar en säker kommunikation kring patienten före, under och efter ett ingrepp.

Inom flygbranschen har man arbetat mycket med urvalstester för att hitta rätt kandidater till pilotutbildningen. Inom kirurgin används urvalstester och urvalsintervjuer endast på några få ställen i världen.

Vår forskning syftar till att utvärdera och analysera olika kirurgiska utvärderingsinstrument och hur träningen i en virtuell miljö kan optimeras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.