Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ är en tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter.

Mer information om sammanhållen journalföring

De legala förutsättningarna för tjänsten regleras i Patientdatalagen.

Hur når man NPÖ?

Du måste ha ditt RS-kort insatt i datorn för att använda NPÖ.

Det finns några olika sätt att nå NPÖ. Sjukhusen kan komma till inloggningen genom en extern länk i Melior medan vårdcentralerna kommer dit via intranätets direktlänk till NPÖs inloggning eller via länk inne i PMO.

Utöver detta kan man nå NPÖ via följande webbadresser:
https://npo.sjunet.org eller https://www.npo.se

Producent och konsument i NPÖ

Till NPÖ kan en vårdgivare vara ansluten såsom producent och/eller konsument. Vid anslutning som producent väljer vårdgivaren (t.ex. Region Skåne) att visa egen journalinformation för andra vårdgivare. För varje vårdgivare gäller när de tar del av journalinformationen, att patienten ska ha gett sitt samtycke.

Såsom konsument (användare) tar vårdgivaren del av egen och annan vårdgivares journalinformation.

Region Skåne är tillsammans med samtliga övriga landsting i Sverige, både producent och konsument av journalinformation.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter