Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter.

Mer information om sammanhållen journalföring

De legala förutsättningarna för tjänsten regleras i patientdatalagen.

Hur når jag NPÖ?

Du måste ha ditt RS-kort insatt i datorn för att använda NPÖ. Det finns några olika sätt att nå tjänsten. Sjukhusen kan komma till inloggningen genom en extern länk i Melior. Om du arbetar på en vårdcentral så kan du komma dit via intranätets direktlänk till NPÖ inloggning, eller via länk inne i PMO.

Utöver detta kan man nå NPÖ via följande webbadresser:
https://npo.sjunet.org eller https://www.npo.se

Producent och konsument

En vårdgivare kan vara ansluten till NPÖ som producent eller konsument, eller båda. Om en vårdgivare (till exempel Region Skåne) är ansluten som producent kan de visa egen journalinformation för andra vårdgivare. Varje vårdgivare måste vara säker på att patienten har gett sitt samtycke när de tar del av journalinformationen. Om vårdgivaren är ansluten som konsument (användare) så kan de ta del av både egen och annan vårdgivares journalinformation.

Region Skåne är, tillsammans med samtliga övriga landsting i Sverige, både producent och konsument av journalinformation.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter