Strategisk grupp för kultur och hälsa

Begreppet kultur och hälsa avses kulturlivets samverkan med vård- och omsorgsområdet, hälso- och sjukvårdsområdet samt folkhälsoområdet, det vill säga kultur i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Sambanden mellan kultur och hälsa har kommit allt mer i fokus, såväl nationellt som internationellt. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete, minska behovet av mediciner. Kultur främjar det salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre vårdrelation och kommunikation mellan vårdare och patienter.

Ny strategi för kultur och hälsa

Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och kulturnämnd har tillsammans tagit fram Region Skånes nya strategi för kultur och hälsa – ”Hela människan, hela livet”.

Hela människan, hela livet – Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030

Information och kontakt

 • Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Bland annat på grund av demografiska förändringar, som innebär ökande kostnader och en minskande andel skattebetalare. För att klara av utmaningarna behövs långsiktigt arbete, nya metoder och otraditionella samarbeten. En nyckel till framgångsrikt arbete är samverkan över politikområden.
   
  Kulturlivet arbetar ständigt med det kulturpolitiska målet; ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Region Skånes kulturnämnd har som mål att alla ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

  Fler personer oavsett individuella och geografiska förutsättningar ska ha tillgång till ett brett och varierat utbud samt ha möjlighet till eget skapande. I kulturplanen står det att kulturen ska vara en viktig del av samhällets utveckling och människors vardag. Ökad samverkan mellan kultur och andra samhälls-/politikområden pekas ut som exempel på ett prioriterat område.

 • Hans Brauer 
  hans.brauer@skane.se 

  Ann Elmqvist-Fridh
  ann.elmqvist-fridh@skane.se 
   
  Axel Holmbom-Larsen
  axel.holmbom-larsen@skane.se 
   

  Sofia Moberg
  sofia.moberg@skane.se 
   

  Linda Welin
  linda.m.welin@skane.se 

  Anita Jensen
  anita.jensen@skane.se

  Maria Eknor Forssman
  maria.eknorforssman@skane.se

  Inger Gadh
  inger.gadh@skane.se

  Lene Hansson 
  lene.hansson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.