Strategisk grupp för kultur och hälsa

Begreppet kultur och hälsa avses kulturlivets samverkan med vård- och omsorgsområdet, hälso- och sjukvårdsområdet samt folkhälsoområdet, det vill säga kultur i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Sambanden mellan kultur och hälsa har kommit allt mer i fokus, såväl nationellt som internationellt. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete, minska behovet av mediciner. Kultur främjar det salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre vårdrelation och kommunikation mellan vårdare och patienter.

Under 2021 pågår arbete med att ta fram en reviderad version av Region Skånes strategi för kultur och hälsa

Information och kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.