Aktuella upphandlingar

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial via en upphandlingstjänst. 

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst. 

Aktuella upphandlingar från Region Skåne (nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter