Tobaksberoende

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

  • Att påverka vuxenrökning, det vill säga sekundärprevention, är dokumenterat den mest kostnadseffektiva åtgärden inom sjukvården.
  • Rökstopp, också hos äldre personer, innebär en klart reducerad risk för nyinsjuknande i hjärt­kärl­-, lung-­ och cancersjukdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.