Samverkansavtal

Information om hälso- och sjukvårdsavtalet och andra överenskommelser mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkansformer inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne:

Avtalets olika delar

Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.

Därefter följer en grundöverenskommelse (Del A) som reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Till grundöverenskommelsen hör ett antal bilagor.

Som en del av avtalet finns också organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).

Bilagor till grundöverenskommelse

Övriga regionala överenskommelser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.