Samverkansavtal

Information om hälso- och sjukvårdsavtalet och andra överenskommelser mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkansformer inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (pdf)

Avtalets olika delar

Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.

Därefter följer en grundöverenskommelse (Del A) som reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Till grundöverenskommelsen hör ett antal bilagor.

Som en del av avtalet finns också organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).

Bilagor till grundöverenskommelse

 1. Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården (pdf)

 2. Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf)

 3. Överenskommelse om Habilitering i Skåne (pdf)

 4. Tillämpningen i Region Skåne och kommunerna i Skåne av Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (pdf)

  Upphävande av bilaga Tillämpningen i Skåne om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (pdf)

 5. Ramöverenskommelse psykiatri, missbruk och placerade barn (pdf)

 6. Hjälpmedelsguiden Skåne (hjalpmedelsguiden.skane.se)

 7. Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (pdf)

  Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (borttagen med 1 års prövotid från och med 1 juni 2023) (pdf)

 8. Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne (pdf)

 9. Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel (pdf)

Övriga regionala överenskommelser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.