Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Skånelistan är en regionövergripande förteckning över rekommenderade läkemedel för behandling av vanliga kliniska tillstånd.

Skånelistan rekommenderar läkemedel vid basbehandling för större patientgrupper som handläggs framförallt inom primärvården.  

I Bakgrundsmaterialet motiveras val och allmänna synpunkter på läkemedlen och på behandling av viktiga sjukdomstillstånd som ryms under respektive terapiavsnitt. Det ger också visst stöd för förskrivaren i mer ovanliga kliniska situationer. Skånelistan med Bakgrundsmaterial berör delar av det dagliga arbetet för nästan alla läkare i Skåne.

Skånelistan 2024

Rekommendationslistor

Förord och förändringar

Goda råd och kvalitetsmål

Läkemedel och äldre

Läsanvisningar och principer för revidering

Beställning av Skånelistans material

  • Skånelistans material skickas ut via  hälso- och sjukvårdsadressregistret. Där ingår man automatiskt så länge man inte tackat nej till reklam. 

    Utskicken görs löpande i januari och februari och kan ta olika tid för olika postorter. Vänta därför på ditt ordinarie utskick, om du brukar få ett sådant, innan du beställer här.

    Om du inte fått materialet kan det dels bero på att adressuppgifter saknas eller är felaktiga, dels att du sagt att du inte vill ha reklam.

    Vi kan inte göra ändringar i detta register själva. Kontakta adressuppdatering@iqvia.com om du har frågor om din adress.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.