Läkemedelsavstämning

Syftet med en läkemedelsavstämning är att de ordinerade läkemedel till en patient är samma som de som patienten verkligen använder. Resultatet av en korrekt gjord läkemedelsavstämning är en ständigt aktuell ordinationslista.

Den ansvariga läkaren ansvarar för att en läkemedelsavstämning är gjord i samband med att hen ordinerar läkemedel eller utvärderar läkemedelsbehandling.

Så gör du en läkemedelsavstämning

Du som är ansvarig läkare ska gå igenom följande:

  1. Vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför.
  2. Vilka av dessa läkemedel patienten använder.
  3. Vilka övriga läkemedel som patienten använder, till exempel receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Du ser till att läkemedelslistan är korrekt. I journalen ska du dokumentera:

  • vilka läkemedel som patienten använder
  • eventuella förändringar och anledning till dem
  • att du har gjort en läkemedelsavstämning och vilka källor du har använt, till exempel patient, närstående Nationell patientöversikt (NPÖ), Pascal, läkemedelslista i annat journalsystem, kommunalt delningsunderlag och Mina sparade recept (apotekslistan).

Öppenvården – specifika anvisningar och lathundar för läkemedelsavstämning

Du ska ge patienten eller dess ombud en uppdaterad läkemedelslista. Dokumentera att du har gjort det i journalen.

Koll på läkemedelslistan i PMO – lathund i fickformat (pdf)

Filmer om hur du gör en läkemedelsavstämning

Slutenvården – specifika anvisningar och lathundar för läkemedelsavstämning

Du som är ansvarig läkare på avdelningen där patienten vårdas är huvudansvarig för att det görs en läkemedelsavstämning. Den ska göras så snart som möjligt när patienten skrivs in, men senast under det första vårddygnet.

Film om hur du gör en läkemedelsavstämning

Genomförande av läkemedelsavstämning i slutenvård – instruktionsfilm (mediaflow.com)

Inför patientens besök – skicka med information

Skicka med broschyren Mina mediciner eller en länk till den samt information om den när du skickar kallelsen till patienten. 

Affisch till väntrum – patientinformation

Ta med läkemedelslista

Regionala riktlinjer för läkemedelsavstämning i sin helhet

De regionala rutinerna för läkemedelsavstämning (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.