Auditbase

Auditbase används för hörselmätning och lagring av audiometriska mätdata samt hörapparatens inställning och programmering.

Beställning och behörighet

Beställ installation av Auditbase på dator

Privata vårdgivare - installation på egen dator via formulär

Offentliga vårdgivare – beställning till eKlient via eKatalog

Beställ behörighet till Auditbase

Uppsägning av behörighet beställs via samma blankett/formulär

Privata vårdgivare – fyll i och lämna in blankett Anmälan om användare och system

Offentliga vårdgivare – beställ behörighet via formulär

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter