Bygg, lokaler och utrustning

Här hittar du information om vårdhygieniska aspekter att ta hänsyn till vid ny- och ombyggnation. Du hittar också rekommendationer och rutiner gällande användning av fläktar, märkning av vårdrum, djur i vården, desinfektionsmetoder för medicinteknisk utrustning samt vad du ska tänka på gällande tvättställ.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.