Infarter och provtagning

Information om kärlaccess, intraosseös infart och provtagning på traumapatienter.

Rekommendationer

 • För kärlaccess vid trauma gäller följande prioriteringsordning:

  1. I akutsituationen är 2 eller flera grova, perifera nålar, centralt om skadade kroppsdelar bäst. Undvik 3-vägskran.
  2. Intraosseös access. Mer information om Intraosseös infart
  3. Centralvenös kateter (high-flow CVK) anläggs endast vid behov och utförs av anestesiolog.
 • Indikation

  För kritiskt skadad patient som är i omedelbart behov av infart för administrering av läkemedel och/eller vätska och där PVK-sättning misslyckats efter två försök och/eller mer än 90 sekunder förflutit under stickförsöken.

  Palpera ut instickstället:

  • Humerusaccess är förstahandsval - vuxna, och barn över 5 år: Placera armen i 90° vinkel mot bröstkorgen/buken, om möjligt rotera handleden utåt. Palpera fram caput humeri. Borra 45° vinkel i riktning mot armbågen. Viktigt att EJ föra patientens arm över huvudet, risk för dislokation! Informera vårdavdelning/röntgen om detta.
  • Proximala tibia: Placera benet i en 30° vinkel i knät. Lägg en rullad handduk under patientens knä. Palpera patella, två fingrar nedom, två fingrar medialt om patella.

  Intraosseös nål/EZ-IO får sättas av läkare eller sjuksköterska som genomgått praktisk träning och utbildning av instruktörer i EZ-IO. När intraosseös nål sätts ska patienten märkas med specifikt armband. 

  Kontraindikation

  • Misstänkt fraktur proximalt om tänkt stickställe.
  • Nyligen utförd ortopedisk kirurgi i närheten av insticksstället.
  • Svårigheter att lokalisera insticksstället.
  • Lokal infektion på stickstället.
  • Ledprotes i den aktuella extremiteten.
  • IO-nål i samma ben inom 48 timmar.

  Bedövning vaken patient

  Observera att patienten kan ange kraftig smärta vid injektion och/eller infusion. Det är inte farligt, men obehagligt.

  Ge förslagsvis: Injektion Carbocain 1% eller Xylocain 10 mg/ml utan konserveringsmedel intraosseöst. Injiceras långsamt i nålen 20-40 mg till vuxna och 0,5 mg/kg till barn

  Riktvärden barn

  • Under 5 kg - 2,5 mg (0,25 ml)
  • 10 kg - 5 mg (0,5 ml)
  • 15 kg - 7,5 mg (0,75 ml)
  • 20 kg - 10 mg (1 ml)

  Provtagning

  Blodprover tas i första hand intravenöst eller arteriellt. Om prover måste dras ur intraosseös nål, märk remiss med "intraosseös". I blodgasinstrument och instrument för patientnära analyser ska inte intraosseöst blod användas, då benmärg och benfragment kan skada instrumentet eller ge analysproblem.

  Kontakta klinisk kemi respektive blodcentralen för att diskutera provtagning med intraosseöst blod.

  Avlägsnande av intraosseös nål

  1. Koppla luerlockspruta till nålen.
  2. Rotera nålen medsols samtidigt som nålen dras ut.
  3. Skaka eller böj inte nålen. Använd inte peang eller motsvarande.
  4. Det räcker med vanligt plåster över insticksstället.

  Observera att precis som för pvk avlägsnas inte intraosseös nål på avlidna patienter.

 • Trauma nivå 1

  • Bastest och Blodgruppering (före eventuellt 0 negativt blod).
  • Venös blodgas, CRP, PK, APT-tid, Fibrinogen, Leukocyter, Trombocyter samt Etanol.
  • uHCG om graviditet inte kan uteslutas hos fertil kvinna.

  Brännskada/elskada

  • Som nivå 1-prover + Myoglobin, CK, kolmonoxid.

  Trauma nivå 1 barn

  • Venös blodgas + enligt ordination. Använd gärna provtagningsrör för barn.

  Trauma nivå 2

  • Venös blodgas + övriga prover enligt ordination.

  Trauma nivå 2 barn

  • Enligt ordination.

  Blod- och urinodling

  • Enligt ordination.

  Intox

  • uDrogsticka, Paracetamol och Salicylat enligt ordination.

  Lokala anvisningar

  • Information kommer.

  • Rotem tas om patient tas direkt till operation, får transfusion eller uppvisar cirkulatorisk instabilitet redan på akutrummet.

  • Rör för Rotem-analys tas på alla nivå 1-larm.

  • Ljungby: Ingen tillgång till Rotem.
   Växjö: Rotem tas efter beslut av anestesiolog.

  • Rotem tas enbart efter beslut av IVA-jour.

  • Rotem tas enbart efter beslut av IVA-jour.

  • Information kommer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.