Infarter och provtagning

Information om kärlaccess, intraosseös infart och provtagning på traumapatienter.

Rekommendationer

 • För kärlaccess vid trauma gäller följande prioriteringsordning:

  1. I akutsituationen är 2 eller flera grova PVK, centralt om skadade kroppsdelar bäst. Undvik 3-vägskran.
  2. Intraosseös access. 
  3. Centralvenös kateter (high-flow CVK) anläggs endast vid behov och utförs av anestesiolog.
  4. På barn eftersträvas två stycket välfungerande PVK:er med 3-vägskran med svans. 
 • Indikation

  För kritiskt skadad patient som är i omedelbart behov av infart för administrering av läkemedel och/eller vätska och där PVK-sättning misslyckats efter två försök och/eller mer än 90 sekunder förflutit under stickförsöken. Alla läkemedel utom cytostatika kan ges intraosseöst. Även röntgenkontrast kan ges intraosseöst men ej med högtryckspump då nålen kan skadas. Följ lokala rutiner.

  Palpera ut instickstället:

  • Humerusaccess är förstahandsval - vuxna, och barn över 5 år: Placera armen i 90° vinkel mot bröstkorgen/buken, om möjligt rotera handleden utåt. Palpera fram caput humeri. Borra 45° vinkel i riktning mot armbågen. Viktigt att EJ föra patientens arm över huvudet, risk för dislokation! Informera vårdavdelning/röntgen om detta.
  • Proximala tibia: Placera benet i en 30° vinkel i knät. Lägg en rullad handduk under patientens knä. Palpera patella, två fingrar nedom, två fingrar medialt om patella.

  Intraosseös nål får sättas av läkare eller sjuksköterska som genomgått praktisk träning och utbildning av instruktörer i EZ-IO. När intraosseös nål sätts ska patienten märkas med specifikt armband. Den bör inte sitta längre än 24 h. Så fort annan infart, t ex vanlig PVK eller CVK satts skall den intraosseösa nålen tas bort. 

  Kontraindikation

  • Misstänkt fraktur proximalt om tänkt stickställe.
  • Nyligen utförd ortopedisk kirurgi i närheten av insticksstället.
  • Svårigheter att lokalisera insticksstället.
  • Lokal infektion på stickstället.
  • Ledprotes i den aktuella extremiteten.
  • IO-nål i samma ben inom 48 timmar.

  Bedövning vaken patient

  Observera att patienten kan ange kraftig smärta vid injektion och/eller infusion. Det är inte farligt, men obehagligt.

  Ge förslagsvis: Injektion Carbocain 1% eller Xylocain 10 mg/ml utan konserveringsmedel intraosseöst.

  Vuxen:  20-40 mg, injiceras långsamt i nålen.

  Barn: 0,5 mg/kg, injiceras långsamt i nålen: 

  • Under 5 kg - 2,5 mg (0,25 ml)
  • 10 kg - 5 mg (0,5 ml)
  • 15 kg - 7,5 mg (0,75 ml)
  • 20 kg - 10 mg (1 ml)

  Provtagning

  Prover ska inte dras ur IO nål utom i undantagsfall och då efter godkännande av klinisk kemi respektive transfusionsmedicin. Om prover måste dras ur IO nål ska remiss märkas med "intraosseös". 

  Kontakta klinisk kemi respektive blodcentralen för att diskutera provtagning med intraosseöst blod.

  Avlägsnande av intraosseös nål

  1. Koppla luerlockspruta till nålen.
  2. Rotera nålen medsols samtidigt som nålen dras ut.
  3. Skaka eller böj inte nålen. Använd inte peang eller motsvarande.
  4. Det räcker med vanligt plåster över insticksstället.

  Observera att precis som för pvk avlägsnas inte intraosseös nål på avlidna patienter.

 • Trauma nivå 1

  • Bastest och Blodgruppering (om möjligt före eventuellt 0 negativt blod).
  • Venös blodgas, CRP, PK, APT-tid, Fibrinogen, Leukocyter, Trombocyter samt Etanol.
  • uHCG alternativ sHCG om graviditet inte kan uteslutas hos fertil kvinna.

  Brännskada/elskada

  • Som nivå 1-prover + Myoglobin, CK, kolmonoxid.

  Trauma nivå 1 barn

  • Venös blodgas + enligt ordination. Använd gärna provtagningsrör för barn.

  Trauma nivå 2

  • Venös blodgas + övriga prover enligt ordination.

  Trauma nivå 2 barn

  • Enligt ordination.

  Blod- och urinodling

  • Enligt ordination.

  Intox

  • uDrogsticka, Paracetamol och Salicylat enligt ordination.

  Lokala anvisningar

  • ROTEM/TEG: Prov tas på patient som är cirkulatoriskt påverkad av misstänkt blödning eller enligt beslut av anestesijour av annan anledning.

   Provanvisning: Meddela IVA att TEG ska tas. THIVA-personal kontaktas. Därefter tas en slask på 5 ml och sen ett prov 2 ml vanlig spruta som tas upp till IVA. Provet ska analyseras inom 2 min. Glöm ej personnr.

  • Rotem tas om patient tas direkt till operation, får transfusion eller uppvisar cirkulatorisk instabilitet redan på akutrummet.

  • Rör för Rotem-analys tas på alla nivå 1-larm.

  • Ljungby: Ingen tillgång till Rotem.
   Växjö: Rotem tas efter beslut av anestesiolog.

  • Rotem tas enbart efter beslut av IVA-jour.

  • Rotem tas enbart efter beslut av IVA-jour.

  • Utrustning för intraosseös infart finns i akutvagnen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.