Virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

Här hittar du samlad information om covid-19, influensa samt RS-virus. Du hittar bland annat vårdhygieniska riktlinjer, rekommendationer för vaccination, provtagningsindikationer samt vad som gäller medarbetare med symtom.

Vårdhygieniska riktlinjer

Vaccination

Personal med luftvägssymtom

Medarbetare med nytillkomna symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma från arbetet för att inte smitta andra oavsett orsak till infektionen. Grundregeln för återgång i arbete är att man ska vara allmänt förbättrad och feberfri sedan minst ett dygn. Vid tveksamhet kan man stämma av med sin chef.

Provtagning av patient och omsorgstagare med symtom på luftvägsinfektion

Patienter med symtom på luftvägsinfektion kan provtas av två anledningar.

  • I de fall då man behöver stöd för medicinsk handläggning och behandling av patienten.
  • I de fall smittförebyggande åtgärder behöver vidtas. Inom omsorgsverksamhet är det viktigt att de som först insjuknade provtas. Inom hälso-och sjukvården där samvård förekommer och det är stor omsättning på patienter ska samtliga provtas. 

För både covid-19 och influensa finns virusspecifik antiviral behandling som minskar risken för allvarligt utfall hos sköra individer. Värdet av sådan behandling är helt beroende av att den sätts in tidigt. För influensa finns även profylax med specifika antiviraler till exponerade individer vilket kan minska smittspridningen. 

Anvisningar från klinisk mikrobiologi

Sök på "SARS" i Analysportalen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.