Covid-19

Samlad information och rekommendationer om coronaviruset.
  • Smittskyddsblad

  • Medarbetare med symtom på akut luftvägsinfektion ska stanna hemma från arbetet för att inte smitta andra oavsett orsak till infektionen. Grundregeln för återgång i arbete är att man ska vara allmänt förbättrad och feberfri sedan minst ett dygn. Det går bra att börja arbeta igen även om torrhosta eller nästäppa kvarstår. Vid tveksamhet kan man stämma av med sin chef.

    Om sjuk personal söker vård på grund av luftvägsinfektion och vården tar ett test som blir positivt för covid-19 bör man stanna hemma minst 5 dagar sedan insjuknandet med minst ett dygns feberfrihet och allmän förbättring.

    Resultat av egenköpta tester är mer osäkra. Om man har symtom och testet blir positivt är det sannolikt covid-19. Om testet blir negativt går det inte att lita på. Man behöver ändå stanna hemma tills man är allmänt förbättrad och feberfri sedan minst ett dygn eftersom symtomen kan bero på en annan luftvägsinfektion än covid-19. Vid tveksamhet kan man stämma av med sin chef.

Provtagning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.