Covid-19 (tidigare här benämnt coronavirus 2019-nCoV)

Samlad information och rekommendationer om coronaviruset. I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19.

Lapp utanför mottagning        

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter