Covid-19

Samlad information och rekommendationer om coronaviruset. I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av covid-19.

Se Region Skånes samlade statistiksida för en aktuell lägesbild av covid-19 i Skåne.

Provtagning

Informationsmaterial

Relaterat

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter