Covid-19

Samlad information och rekommendationer om coronaviruset.

Provtagning

 • Uppdaterat: 2022-05-16

  Provtagning vid symtom som kan vara covid-19

  • av patienter vid inläggning på sjukhus eller vid dagsjukvård
  • av patienter vid polikliniska besök om det finns en medicinsk indikation där diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning
  • av omsorgstagare på äldreboende, korttidsboende samt i hemtjänst eller hemsjukvård
  • av omsorgstagare i miljöer där det finns personer med hög risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19, exempelvis viss dagverksamhet samt LSS-verksamhet

  Personer om haft konstaterad covid-19 de senaste tre månaderna behöver som regel inte provtas.

  Provtagning av symtomfria

  Provtagning av symtomfria patienter för covid-19 vid inläggning eller dagsjukvård rekommenderas inte längre generellt. Vid oklara eller milda symtom rekommenderas frikostig provtagning med PCR. 

  Vid utbrott i vård och omsorg kan dock kan provtagning även av symtomfria patienter och omsorgstagare bli aktuellt. Följ rekommendationer från Vårdhygien.

 • Vem kan testa sig

  Provtagning bör ske vid symtom och omfattar personal som arbetar nära vård- och omsorgstagare inom:

  • hälso- och sjukvård
  • kommunal vård och omsorg inom äldreboende, korttidsboende, hemsjukvård och hemtjänst
  • omsorgsverksamhet för personer som har hög risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19, exempelvis viss dagverksamhet, LSS-verksamhet och personlig assistans
  • tandvårdsverksamhet för personer som har hög risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19
  • studerande inom vård-, omsorg och tandvård i samband med verksamhetsförlagd utbildning inom ovanstående verksamheter

  Personer om haft konstaterad covid-19 de senaste tre månaderna behöver som regel inte provtas.

  Övrig personal som har symtom men som inte är aktuell för provtagning ska stanna hemma tills man blivit stabilt förbättrad och om man haft feber ha haft minst ett feberfritt dygn.

Relaterat

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.