Traumamanual Södra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för trauma (benämnd traumamanual) har tagits fram av verksamhetsföreträdare från hela Södra sjukvårdsregionen inom ramen för expertgrupp trauma och gäller för alla berörda verksamheter.

Om Traumamanualen

 • För både män och kvinnor under 45 år är skador till följd av olycksfall den vanligaste dödsorsaken. Även om preventiva insatser redan har och fortsatt kommer att påverka skaderiskerna i samhället ska sjukvården dygnet runt erbjuda ett omhändertagande av högsta kvalitet.

  En grundförutsättning för detta är gemensamma riktlinjer som aktivt implementeras inom alla berörda verksamheter.

  Traumamanualen revideras kontinuerligt.

  Fastställd av

  Ingrid Bengtsson-Rijavec
  Hälso- och sjukvårdsdirektör
  2016-11-15

  Giltighet

  Vårdprogrammet är giltigt till och med 2022-02-28.

  Uppdateras kontinuerligt av:

  • Björn Brännström Breitholtz, kirurg, Halmstad (Expertgrupp trauma)
  • Yvette Emtsjö, SSK, traumakoordinator, CSK (Expertgrupp trauma)
  • Ann-Christine Johansson, SSK, traumakoordinator, Halmstad
  • Christine Johansson, SSK, traumakoordinator, Helsingborg
  • Magnus Karlegärd, Anestesiläkare, Karlskrona (Expertgrupp trauma)
  • Pär Lindgren, chefsläkare, Växjö (Expertgrupp trauma)
  • Marianne Pedersen, SSK, Helsingborg
  • Ann Sohl, SSK, traumakoordinator, Region Kronoberg
  • Wilhelm Wallquist, ÖL anestesi och intensivvård, traumaansvarig, SUS
  • Tomas Wetterling, ÖL kärlkirurgi, CSK (Expertgrupp trauma)
  • Anja Örgrev, SSK, traumakoordinator, Karlskrona

  Ursprungligen framtagen av

  • Yvette Emtsjö, sjuksköterska, traumakoordinator (expertgrupp trauma)
  • Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg, (expertgrupp trauma)
  • Paul Olsson, sjuksköterska (expertgrupp trauma)
  • Sven Oredsson, medicinsk rådgivare, adjungerad (expertgrupp trauma)
  • Stefan Santén, läkare, sektionschef (expertgrupp trauma)
  • Tomas Wetterling, läkare (expertgrupp trauma)
  • Marcus Edelhamre, VO Kirurgi
  • Peter Kardum, ambulansläkare
  • Sofi Sarin, sjuksköterska
  • Per Wihlborg, VO Akutsjukvård
  • Lyn Andersson, VO Akutsjukvård
  • Ylva Bergman, VO Akutsjukvård
  • Anders Bergström, VO Ögon
  • Monika Borgsén, VO Anestesi och intensivvård
  • Christian Buttazzoni, VO Ortopedi
  • Maria Cornelius, VO Kirurgi
  • Mikael Ekelund, VO Kirurgi
  • Thorarinn Gudmundsson, VO Kirurgi
  • Lars Hagander, VO Barnkirurgi och neonatalvård
  • Poul Kongstad, klinikchef RSPE
  • Bojan Kostevski, VO Akutsjukvård
  • Rebecca Legrand Düring, sjuksköterska
  • Anna Lindström, VO Akutsjukvård
  • Staffan Magnusson, VO Akutsjukvård
  • Arash Mokhtari, VO Thorax och kärl
  • Johan Nilsson, VO Ortopedi
  • Acke Ohlin, VO Ortopedi
  • Gisela Otto, VO Infektion
  • Cecilia Persson, Patientsäkerhetsfunktionen
  • Johan Persson, VO Intensiv- och perioperativ vård
  • Magnus Persson, VO Akutsjukvård
  • Malin Rundgren, VO Anestesi och intensivvård
  • Nils Ståhl, VO Neurokirurgi

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.