Traumamanual Södra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för trauma (benämnd traumamanual) har tagits fram av verksamhetsföreträdare från hela Södra sjukvårdsregionen inom ramen för expertgrupp trauma och gäller för alla berörda verksamheter.

Det har skett en större revidering av traumamanualen. Största förändringarna syns i:

Utöver dessa har mindre förändringar och uppdateringar genomförts.

Om Traumamanualen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!