Traumamanual Södra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för trauma (benämnd traumamanual) har tagits fram av verksamhetsföreträdare från hela Södra sjukvårdsregionen inom ramen för RAG (regional arbetsgrupp trauma) och gäller för alla berörda verksamheter.

Om Traumamanualen

 • För både män och kvinnor under 45 år är skador till följd av olycksfall den vanligaste dödsorsaken. Även om preventiva insatser redan har och fortsatt kommer att påverka skaderiskerna i samhället ska sjukvården dygnet runt erbjuda ett omhändertagande av högsta kvalitet.

  En grundförutsättning för detta är gemensamma riktlinjer som aktivt implementeras inom alla berörda verksamheter.

  Traumamanualen revideras kontinuerligt. Senast uppdaterad 2022-10-25. 

  Giltighet

  Vårdprogrammet är giltigt till och med 2025-02-28.

  Uppdateras kontinuerligt av:

  • Yvette Emtsjö, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, traumakoordinator, CSK (RAG trauma)
  • Ann-Christine Johansson, Specialistsjuksköterska akutsjukvård, traumakoordinator, Halmstad (RAG trauma)
  • Oscar Tärnås, Specialistläkare kirurgi. Halmstad (RAG trauma)
  • Christin Johansson, Specialistsjuksköterska intensivvård, traumakoordinator, Helsingborg
  • Magnus Karlegärd, Specialistläkare anestesi, Karlskrona (RAG trauma)
  • Ramona Tjäder, Specialistsjuksköterska intensivvård, Karlskrona
  • Pär Lindgren, chefläkare och överläkare anestesi, Växjö (RAG trauma)
  • Marianne Pedersen, SSK, Helsingborg (RAG trauma)
  • Ann Sohl, Specialistsjuksköterska anestesi, traumakoordinator, Region Kronoberg (RAG trauma)
  • Tomas Wetterling, Överläkare kärlkirurgi och kirurgi, CSK (RAG trauma)
  • Saran Condé , Specialistsjuksköterska akutsjukvård, traumasamordnare SUS (RAG trauma)
  • Anders Aronsson, Överläkare anestesi och intensivvård, traumacentrum SUS
  • Johan Linders, Specialistläkare kirurgi, traumacentrum SUS (RAG trauma) 
  • Johanna Ollen, Uppdragschef traumacentrum SUS och traumasekreterare (RAG trauma)
  • Lindita Iseni, Specialistsjuksköterska anestesi, traumasamordnare, traumacentrum SUS

  Ursprungligen framtagen av

  • Yvette Emtsjö, sjuksköterska, traumakoordinator (RAG trauma)
  • Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg, (RAG trauma)
  • Paul Olsson, sjuksköterska (RAG trauma)
  • Sven Oredsson, medicinsk rådgivare, adjungerad (RAG trauma)
  • Stefan Santén, läkare 
  • Tomas Wetterling, läkare (RAG trauma)
  • Marcus Edelhamre, VO Kirurgi
  • Peter Kardum, ambulansläkare
  • Sofi Sarin, sjuksköterska
  • Per Wihlborg, VO Akutsjukvård
  • Lyn Andersson, VO Akutsjukvård
  • Ylva Bergman, VO Akutsjukvård
  • Anders Bergström, VO Ögon
  • Monika Borgsén, VO Anestesi och intensivvård
  • Christian Buttazzoni, VO Ortopedi
  • Maria Cornelius, VO Kirurgi
  • Mikael Ekelund, VO Kirurgi
  • Thorarinn Gudmundsson, VO Kirurgi
  • Lars Hagander, VO Barnkirurgi och neonatalvård
  • Poul Kongstad, klinikchef RSPE
  • Bojan Kostevski, VO Akutsjukvård
  • Rebecca Legrand Düring, sjuksköterska
  • Anna Lindström, VO Akutsjukvård
  • Staffan Magnusson, VO Akutsjukvård
  • Arash Mokhtari, VO Thorax och kärl
  • Johan Nilsson, VO Ortopedi
  • Acke Ohlin, VO Ortopedi
  • Gisela Otto, VO Infektion
  • Cecilia Persson, Patientsäkerhetsfunktionen
  • Johan Persson, VO Intensiv- och perioperativ vård
  • Magnus Persson, VO Akutsjukvård
  • Malin Rundgren, VO Anestesi och intensivvård
  • Nils Ståhl, VO Neurokirurgi
  • Marianne Pedersen, Sjuksköterska (RAG trauma)
  • Christin Johansson, Sjuksköterska
  • Anja Örgrev, Sjuksköterska

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.