Prehospital vård

Här hittar du medicinska riktlinjer, regionala utbildningar och nyheter för hela ambulanssjukvården i Skåne .

Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan Premedic AB (distrikt 2 och 4) och Region Skåne (distrikt 1 och 3).

Vårdprogram och riktlinjer

Utbildning

Leverantörssamverkan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.