Så fungerar Skånes digitala vårdsystem

Skånes digitala vårdsystem (SDV) innebär att hälso- och sjukvårdens medarbetare i offentliga och privata vårdgivare i Skåne kommer att arbeta i en gemensam IT-miljö. I denna ingår journal och läkemedelslista, men även beslutsstöd, verktyg för patientadministration, uppkopplad utrustning och logistik.

I samband med att SDV införs i Skåne ersätts omkring 30 olika system med en IT-miljö. Denna består av tre delar med ett antal funktioner:

  • Patientjournalen – ger en samlad bild av patienten, innehåller läkemedelslista samt beslutsstöd för medarbetare och verktyg för patientadministration.
  • Uppkopplad utrustning och logistik ​– innehåller verktyg för logistik och uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Ger nya möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar.
  • Befolkningshälsa (kommer i senare version)​ – verktyg för hälsodata som analyserar hur enskilda patienter kan förbättra sin hälsa samt i ett större perspektiv identifiera riskgrupper. 

Se vad som ingår i den första versionen av SDV

Undrar du något om SDV? Här hittar du vanliga frågor och svar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.