Så fungerar det nya systemet

Grunden är ett regiongemensamt patientjournalsystem som ger en samlad bild av patienten inklusive läkemedel. Journalsystemet innehåller även verktyg för patientadministration och beslutsstöd för medarbetare. Dessutom tillkommer nya verktyg för logistik och uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling.

Vårdsystemets tre huvuddelar

Nytt patientjournalsystem

Detta är grunden för SDV, och det nya journalsystemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården. 

Journalsystemet innebär också att vi får en journal,  en läkemedelslista och en inloggning. Det kommer också fungera som ett beslutsstöd till vårdens medarbetare.

Uppkopplad utrustning och logistik

I denna del ryms uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Det ska ge nya möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar

Hälsodata för att kunna arbeta förebyggande

Det nya systemet ger möjlighet att utgå från vårdens samlade data om patienten för att analysera hur denne kan förbättra sin hälsa och identifiera potentiella riskgrupper för olika sjukdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.