Torra ögon

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Torra ögon
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Receptförskrivning av tårsubstitut är motiverat för patienter med sjukligt torra ögon eller där det av andra skäl är medicinskt motiverat att substituera tårar. Exempel på sådana tillstånd är

  • keratokonjunktivitis sicca
  • filiform keratit
  • facialispares
  • recidiverande kornealerosion (2 månaders behandling)
  • andra tillstånd med kraftigt nedsatt tårproduktion eller allvarliga tecken på korneapåverkan.

Följande tillstånd motiverar inte receptförskrivning:

  • åldersbetingade torra ögon
  • torra ögon på grund av kontaktlinsanvändning.

Topikala läkemedel

Det finns ett stort antal olika tårsubstitut med likvärdig effekt på marknaden varav merparten inte ingår i läkemedelsförmånen men finns att köpa receptfritt.

Arbetsgruppen väljer att inte rekommendera ett enskilt preparat framför något annat. Istället får patientens enskilda behov och förutsättningar ligga till grund för förskrivarens val av preparat.

Rött öga utan smärta – AKO Skåne-riktlinje

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.