Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året. Den delas ut till en vårdcentral i Skåne. Priset går till den vårdcentral som förra året visade bäst resultat för ett antal kriterier. Det gäller bland annat patientomdömen i den Nationella patientenkäten och kvalitetsindikatorer för vårdcentraler i Hälsoval Skåne.

Tre vårdcentraler är utan inbördes ordning nominerade till priset 2024. De är:

 • Bjärreds vårdcentral
 • Båstad-Bjäre Läkarpraktik
 • Vårdcentralen Lunden 

Vinnaren presenteras den 24 april 2024 på Rådhuset Skåne i Kristianstad, vid primärvårdsnämnden sammanträde.

Om priset

Vinnande vårdcentral får en prissumma på 60 000 kronor. Två tvåor får 20 000 kronor vardera. Dessutom får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler. 

De indikatorer som förutom Nationella patientenkäten inkluderas i bedömningen är:

 • Andel hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning.
 • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70.
 • Förskrivning av olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre.
 • Förskrivning av antibiotika.
 • Andel listade som har utsedd namngiven till fast läkarkontakt.
 • Uppfyllelse av vårdgarantin med tillgänglighet till legitimerad personal inom tre dagar.

För att inkluderas i bedömningen ska vårdcentralen:

 • Varit i drift hela året som bedömningen avser och ha minst 2 500 listade i december.
 • Inte genomgått förändring som påtagligt påverkat listning och verksamhet under året som bedömningen avser.
 • Inte ha identifierats med allvarliga brister under året som bedömningen avser.

Hedersomnämnande

Det delas även ut ett hedersomnämnande. Det går till den vårdcentral som visar på störst förbättring i resultat i Nationella patientenkäten jämfört med föregående år tillsammans med resultat inom kvalitetsparametrar för vårdcentral inom Hälsoval Skåne.

Förutsättningarna ser olika ut inom olika verksamheter och därför vill Region Skåne också uppmärksamma förbättringsarbete rent generellt, inte bara verksamheter med resultat i topp.

Nominerade till 2024 års hedersomnämnande är:

 • Capio vårdcentral Malmö, Västra Hamnen
 • Vårdcentralen Tornet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.