Röd pratbubbla: Skånes bästa vårdcentral

Skånes bästa vårdcentral

Utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delas ut en gång om året. Den delas ut till en vårdcentral i Skåne. Priset går till den vårdcentral som förra året visade bäst resultat för ett antal kriterier. Det gäller bland annat patientomdömen i den Nationella patientenkäten och kvalitetsindikatorer för vårdcentraler i Hälsoval Skåne.

Hälsomedicinskt Center i Hjärup fick utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2023. Genom ett arbetssätt med stort fokus på kvalitet och patientnöjdhet samt ett toppresultat i Nationella patientenkäten tog vårdcentralen hem årets pris.

Vinnarmotiveringen

”Årets vinnare är en vårdcentral med toppresultat i Nationella patientenkäten där helhetsintryck, patientens upplevelse av respekt och bemötande samt kontinuitet och koordinering sticker ut som särskilt positiva. Mycket goda resultat bland kvalitetsindikatorer för vårdcentraler i Hälsoval Skåne utmärker även den vinnande vårdcentralen, exempelvis för andel patienter med fast läkarkontakt, diabetes och läkemedelsförskrivning gällande olämpliga läkemedel för äldre och antibiotika.”

Om priset

Vinnande vårdcentral får en prissumma på 60 000 kronor. Två tvåor får 20 000 kronor vardera. Dessutom får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler. 

De indikatorer som förutom Nationella patientenkäten inkluderas i bedömningen är:

 • Andel hälsoundersökningar vid psykisk sjukdom/bipolär sjukdom/svårare funktionsnedsättning
 • Andel av vårdcentralens listade medborgare > 65 år som av vårdcentralen erhållit vaccination mot säsongsinfluensa
 • Andel patienter 18 år och äldre med typ 2 diabetes som har HbA1c över 70
 • Förskrivning av olämpliga läkemedel till vårdcentralens förtecknade patienter 75 år och äldre
 • Förskrivning av antibiotika
 • Andel listade som har utsedd namngiven till fast läkarkontakt
 • Uppfyllelse av vårdgarantin med tillgänglighet till legitimerad personal inom tre dagar

För att inkluderas i bedömningen ska vårdcentralen:

 • Ha varit i drift hela året som bedömningen avser.
 • Inte genomgått förändring som påtagligt påverkat listning och verksamhet under året som bedömningen avser.
 • Inte ha identifierats med allvarliga brister under året som bedömningen avser.

Det delas även ut ett diplom med ett hedersomnämnande. Det går till den vårdcentral som visar på störst förbättring i resultat i Nationella patientenkäten jämfört med föregående år tillsammans med resultat inom kvalitetsparametrar för Vårdcentral inom Hälsoval Skåne. 

Skånes bästa vårdcentraler 2023 (utan inbördes rangordning):

 • Hälsomedicinskt Center i Hjärup
 • Båstad-Bjäre Läkarpraktik
 • Vårdcentralen Dalby
 • Capio Vårdcentral Helsingborg Mariastaden
 • Kry Vårdcentral Laurentii
 • Vårdcentralen Påarp-Mörarp
 • Vårdcentralen Lunden
 • Capio Vårdcentral Båstad
 • Hälsomedicinskt Center i Landskrona
 • Brahehälsan Eslöv

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.