Informationskvalitet

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på informationskvalitén i Skånekatalogen.

Höga krav på informationskvalitet

Skånekatalogen är även Region Skånes lokala HSA- katalog (HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg).

Katalogen synkar information till den nationella HSA-katalogen. Därför finns där behörighetsgrundande uppgifter för många av hälso- och sjukvårdens nationella tjänster. Stora krav ställs därför på Skånekatalogens informationskvalitet; dess riktighet, tillgänglighet, spårbarhet och sekretess.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter