Informationskvalitet

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på informationskvalitén i Skånekatalogen.

Höga krav på informationskvalitet

Skånekatalogen är även Region Skånes lokala HSA- katalog (HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg).

Katalogen synkar information till den nationella HSA-katalogen. Därför finns där behörighetsgrundande uppgifter för många av hälso- och sjukvårdens nationella tjänster. Stora krav ställs därför på Skånekatalogens informationskvalitet; dess riktighet, tillgänglighet, spårbarhet och sekretess.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.