Läkemedel

Vårdgivaren ska erbjuda patienten de läkemedel och läkemedelsnära produkter som hen förskriver om hen bedömt att patienten behöver omedelbar vård eller vård som inte kan vänta.

Papperslösa omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Papperslösa har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Det innebär att byte av läkemedel inte får göras. Papperslösa har också rätt till de landstingssubventioner som gäller inom Region Skåne. På sidan Särskild landstingssubvention kan du läsa mer om de landstingssubventionerna och förskrivning och fakturering av dem.

Särskild landstingssubvention

Subventionen för läkemedel och andra läkemedelsnära produkter som förskrivs i samband med hälso- och sjukvård

Subventionen gäller precis som för bosatta i Sverige för papperslösa barn och ungdomar under 18 år. Den papperslöse behöver bara betala egenavgift för livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Subventionen gäller endast förskrivning i samband med hälso- och sjukvård som är omedelbar eller inte kan anstå  för papperslösa över 18 år. Det gäller även mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Läkemedel som förskrivs som förebyggande vård och läkemedel vid fertilitetsbehandling ska inte förskrivas till papperslösa.

Tänk på att

  • Patientens läkemedelskostnad ska vara högst 50 kronor för varje expedition som är utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare för högst 3 månader. Resterande belopp ska faktureras Region Skåne.
  • Särskilda läkemedel förskrivs endast med ett uttag.
  • Smittskyddsläkemedel ska lämnas ut utan egenavgift.
  • Du som har förskrivningsrätt meddelar aktuellt apotek via telefon att patienten kommer att få ett pappersrecept och att patienten kommer till det apoteket för att hämta ut läkemedlet.

Ange följande på receptet

Du ska ange patientens reservnummer och att det gäller läkemedel till en papperslös patient på receptet.

På apotekets faktura

Apotekets faktura ska innehålla uppgift om:

  • Produktspecifik information
  • Arbetsplatskod och förskrivarens namn
  • Patienten betalar 50 kronor och resterande läkemedelskostnad faktureras Region Skåne.

Faktureringsadress

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Läkemedel papperslösa
Referens: LAKAPOTEK
205 01 Malmö

E-recept

E-recept till patient med reservnummer (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.