Lung- och allergisjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

Allergisjukdomar

  • Välj vanliga tabletter med desloratadin vid förskrivning av perorala antihistaminer.
  • Munsönderfallande desloratadin endast till barn. Idag är andelen munsönderfallande i vuxenstyrka orimligt stor och genererar onödig kostnad.

Astma och KOL

  • Glöm inte rökavvänjning hos KOL-patienter, mer effektivt än något läkemedel.
  • KOL är enligt WHO den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Rökstopp är den enda åtgärden som har visats kunna påverka sjukdomsförloppet vid KOL
  • Vid nyinsättning av LABA/ICS välj Bufomix. Dessutom rekommenderas aktivt byte till Bufomix hos Symbicort-användare. Prisskillnad 25 %. Informera patienten och instruera om tekniken vid byte.
  • Utvärdera och sätt ut KOL-behandling som inte hjälper, beakta inhalationsteknik speciellt hos äldre.
  • Avstå från förskrivning av peroralt acetylcystein.
  • Tänk på att montelukast inte har indikation vid KOL.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.