Fakturafrågor

Information för dig som köper tjänster av Region Skånes IT-avdelning och har frågor om dina fakturor. Kontakta din mottagning om du är patient och har problem med en faktura från din vårdgivare.

Ändringar och avvikelser

Använd kontaktformuläret om du ska göra någon eller några av följande ändringar:

 • faktureringsadress (flytt och liknande) – inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) krävs det många fall en ändringsanmälan
 • ansvar
 • referens.

Ange följande information:

 • gammal adress
 • ny adress
 • gammalt ansvar och nytt ansvar (RSID)
 • förvaltning/kundID.

Avvikelse i fakturering

Avvikelse i fakturering innebär att en mottagen faktura på något sätt är felaktig. Eventuellt kan kreditering önskas.

Det är viktigt att ge så mycket information som möjligt inför en fakturautredning. Tänk på följande:

 • En fakturautredning kan ta tid. Vänta inte till att betaldatum börjar närma sig innan du bestrider!
 • Fakturan ska betalas även om man bestrider denna. Bestridande måste alltid göras hos oss. 
 • Det är viktigt att fakturanummer och Kund-Id anges så att det går att identifiera specifik faktura och kund vid en eventuell fakturautredning 
 • Efter tre påminnelser skickas fakturan per automatik till inkasso. Efter att det skickats till inkasso så finns inte längre ärendet hos oss.

Privata vårdgivare

Du kan kontakta Vårdgivarservice via ett kontaktformulär.

Vårdgivarservice kontaktformulär

Vårdgivarservice hanterar endast kreditering av poster på fakturan, till exempel om en post har två rader eller medarbetaren inte jobbar på enheten.

Övriga frågor som till exempel hur fakturan ska betalas eller hur kredit och debet matchar ska du ställa i formuläret för support leverantörsfakturor.

Support leverantörsfakturor (skane.se)

Uppsägning

Du gör en uppsägning när du inte längre har behov av en tjänst. Tänk på att alltid göra uppsägningen i tid. Oftast gäller en månads uppsägningstid.

En uppsägning ska också godkännas av en beslutsattestant, ofta en chef. Uppsägningen räknas först när ärendet godkänts av attestanten.

Privata vårdgivare

Be din IT-beställare logga in i Ritz och avbeställa det utbudet som du inte längre önskar, till exempel extern åtkomst. 

Ritz (ritz.skane.se)

Offentliga vårdgivare

Din IT-beställare för uppsägningen i Ritz.

Fakturaspecifikation

Du kan själva se specifikation för fakturan genom att använda antingen RS-Citrix eller RSVPN.

RS-Citrix – gör så här

 1. Logga in med RS-Citrix.
 2. Gå till sidan för QlikView.
 3. Klicka på länken för att öppna QlikView AccessPoint och välj rätt certifikat.
 4. Leta upp Fakturaspecifikation IT och märk den som favorit.
 5. Gå in på Fakturaspecifikation IT.
 6. Klicka på Enkel Fakturaspecifikation
 7. Sök fram önskad faktura genom att välja rätt Kund-ID, år och månad.

Kontakta QlikView-support hos Vårdgivarservice om du inte kan komma åt fakturaspecifikationer.

Vårdgivarservice

RSVPN – gör så här

 1. Anslut till RSVPN via Pulse Secure Desktop. Observera att det fungerar inte att ansluta via https://rsvpna.skane.se/ext).
 2. Gå till sidan för QlikView.
 3. Klicka på länken för att öppna QlikView AccessPoint och välj rätt certifikat.
 4. Leta upp Fakturaspecifikation IT och märk den som favorit.
 5. Gå in på Fakturaspecifikation IT.
 6. Klicka på Enkel Fakturaspecifikation.
 7. Sök fram önskad faktura genom att välja rätt Kund-ID, år och månad.

Offentliga vårdgivare

Följ instruktionen för RS-Citrix förutom att logga in i RS-Citrix.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.