Fakturafrågor

Information för dig som köper tjänster av Region Skånes IT-avdelning och har frågor om dina fakturor. Om du är patient och har problem med en faktura från din vårdgivare, vänligen kontakta din mottagning.

Ändringar och avvikelser

Använd kontaktformuläret om du ska göra någon eller några av följande ändringar:

 • faktureringsadress (flytt och liknande) – inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) krävs det många fall en ändringsanmälan
 • ansvar
 • referens

Ange följande information:

 • gammal adress
 • ny adress
 • gammalt ansvar och nytt ansvar (RSID)
 • förvaltning/kundID

Avvikelse i fakturering

Avvikelse i fakturering innebär att mottagen faktura på något sätt är felaktig. Eventuellt kan kreditering önskas.

Det är viktigt att ge oss så mycket information som möjligt inför en fakturautredning. 

 • En fakturautredning kan ta tid. Vänta inte till att betaldatum börjar närma sig innan du bestrider!
 • Fakturan ska betalas även om man bestrider denna. Bestridande måste alltid göras hos oss. 
 • Det är viktigt att fakturanummer och Kund-Id anges så att det går att identifiera specifik faktura och kund vid en eventuell fakturautredning 
 • Efter tre påminnelser skickas fakturan per automatik till inkasso. Efter att det skickats till inkasso så finns inte längre ärendet hos oss.

Privata vårdgivare

Om du är privat vårdgivare kan du kontakta Vårdgivarservice via ett kontaktformulär.

Vårdgivarservice

Vårdgivarservice hanterar endast kreditering av poster på fakturan, till exempel om en post har två rader eller medarbetaren inte jobbar på enheten.

Övriga frågor som till exempel hur fakturan ska betalas, eller hur kredit och debet matchar hanteras via sidan Support leverantörsfakturor på Skåne.se.

Uppsägning

En uppsägning görs när man inte längre har behov av en tjänst. Tänk på att alltid göra uppsägningen i tid. Oftast gäller en månads uppsägningstid.

En uppsägning ska också godkännas av en beslutsattestant, ofta en chef. Uppsägningen räknas först när ärendet godkänts av attestanten.

Privata vårdgivare

Be din IT-beställare logga in i Ritz och avbeställa det utbudet som inte önskas längre, till exempel extern åtkomst. 

Ritz

Offentliga vårdgivare

Uppsägning görs via er IT-beställare i Ritz.

Fakturaspecifikation

Ni kan själva se specifikation för era fakturor i genom att göra följande:

VDI

 1. Logga in med VDI.
 2. Gå till sidan för QlikView under IT-stöd och tjänster A-Ö.
 3. Klicka på länken för att öppna QlikView AccessPoint och välj rätt certifikat
 4. Leta upp Fakturaspecifikation IT och märk den som favorit.
 5. Gå in på Fakturaspecifikation IT.
 6. Klicka på Enkel Fakturaspecifikation
 7. Sök fram önskad faktura genom att välja rätt Kund-ID, år och månad.

Om ni inte kan komma åt fakturaspecifikationer där så kontakta QlikView-support hos Vårdgivarservice.

Vårdgivarservice

RSVPN

 1. Anslut till RSVPN via Pulse Secure Desktop (OBS: Det fungerar INTE att ansluta via https://rsvpna.skane.se/ext).
 2. Gå till sidan för QlikView under IT-stöd och tjänster A-Ö.
 3. Klicka på länken för att öppna QlikView AccessPoint och välj rätt certifikat
 4. Leta upp Fakturaspecifikation IT och märk den som favorit.
 5. Gå in på Fakturaspecifikation IT.
 6. Klicka på Enkel Fakturaspecifikation
 7. Sök fram önskad faktura genom att välja rätt Kund-ID, år och månad.

Offentliga vårdgivare

För offentliga vårdgivare följ instruktionen för VDI förutom att logga in i VDI.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.