Laboratoriemedicin

Fokus på transporttider

Ledtiden för ett prov påverkar provets kvalitet och den totala tiden från provtagning till ett erhållet svar.

Under våren 2018 har Labmedicin gjort en kartläggning över hur provflödena från primärvården till de olika laboratorierna i Skåne ser ut. Rapporten visar att det ofta är långa ledtider från att ett prov tas på vårdcentralen till att det anländer till det analyserande laboratoriet.

Samma kartläggning visar också att en stor andel av vårdcentralerna/hälsovalsenheterna endast använder en transport per dag vilket bidrar till de långa ledtiderna.

Med denna kartläggning av transporterna rekommenderar Labmedicin att primärvården beställer två hämtningar av prover varje dag .

Analyser och anvisningar

Dokument och länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter