Teledermatoskopi – distansstöd för att diagnostisera hudcancer

Med hjälp av teledermatoskopi kan primärvårdens läkare få tillgång till hudläkarnas erfarenhet genom konsultation på distans.

Med teledermatoskopi kan misstänkta hudförändringar som fotograferats i primärvården bedömas av hudläkare, utan att patienten behöver åka till en hudmottagning.

Med hjälp av ”store-and-forward-systemet” Dermicus® för teledermatoskopi skapas en remiss med en smartphone och makroskopiska och dermatoskopiska bilder bifogas remissen, och skickas sedan iväg elektronisk till en databas. Inom 5 dagar besvaras remissen av en hudläkare med en beskrivning, en preliminärdiagnos och en rekommenderad handläggning.

Flödesschema: Patient kommer in med hudförändringar, Primärvårdens läkare undersöker, fotograferar och skickar vidare det till Dermicus (verksamhetssystem)  där patientdata lagras och därefter kan hudspecialist  analysera, diagnostisera och ge rekommendationer

Syfte

Malignt melanom är den hudcancer som orsakar flest dödsfall och en av de vanligast förekommande cancersjukdomarna i Sverige. När en misstänkt hudförändring uppmärksammas är det ofta primärvårdsläkarna som först bedömer förändringen. Med rätt diagnos tidigt i förloppet kan malignt melanom botas. Det är dock svårt att diagnosticera tumören tidigt och denna diagnostiska osäkerhet resulterar både i missade maligna melanom och i onödiga operationer av godartade hudförändringar.

Syftet med att införa teledermatoskopi är att förbättra prioriteringen av personer med hudförändringar och därmed minska ledtider till diagnos och behandling. Ökad kvalité på bedömningarna av hudförändringar i primärvården ger en ökad trygghet för patienter och belastning och kostnader till följd av feldiagnosticerade hudförändringar minskar. 

Införande i verksamheterna

Större delen av Region Skånes vårdcentraler är anslutna och har möjlighet att arbeta med teledermatoskopi. Fortsatt arbete pågår under 2023/2024 med att ansluta resterande och nya vårdcentraler.

För att kopplas till teledermatoskopinätverket behöver vårdcentralen genomgå utbildning och införskaffa material.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.