Smittskyddsansvariga på vårdcentraler, hälsovalsenheter samt laro-mottagningar

Varje enhet måste utse två smittskyddsansvariga på enheten. Inbjudningar till våra utbildningar kommer att skickas till dessa personer och det är även dem vi kommer att kontakta vid eventuella utbrott.

Det finns 2 formulär som ni kan använda er av. Ett formulär är för anmälande av smittskyddsansvariga och i det andra formuläret anmäler ni byta av smittskyddsansvariga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!