Smittskyddsansvariga på vårdcentraler, hälsovalsenheter samt laro-mottagningar

Varje enhet måste utse två smittskyddsansvariga på enheten. Inbjudningar till våra utbildningar kommer att skickas till dessa personer och det är även dem vi kommer att kontakta vid eventuella utbrott.

Det finns 2 formulär som ni kan använda er av. Ett formulär är för anmälande av smittskyddsansvariga och i det andra formuläret anmäler ni byta av smittskyddsansvariga.

Anmäla smittskyddsansvariga

Anmäla byte av smittskyddsansvariga

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter