Smittskyddsansvariga på vårdcentraler, hälsovalsenheter samt laro-mottagningar

Varje enhet måste utse två smittskyddsansvariga på enheten. Inbjudningar till våra utbildningar kommer att skickas till dessa personer och det är även dem vi kommer att kontakta vid eventuella utbrott.

Det finns 2 formulär som ni kan använda er av. Ett formulär är för anmälande av smittskyddsansvariga och i det andra formuläret anmäler ni byta av smittskyddsansvariga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.