1177 e-tjänster

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal.

Samtliga mottagningar och avdelningar ska erbjuda sina patienter kontakt via e-tjänsterna på 1177.se. Mottagningens eller avdelningens e-tjänster visas på respektive kontaktkort. Samma tjänster som tillhandahålls via telefon eller brev ska erbjudas via e-tjänsterna. 

Vården ska sträva efter att ge invånaren svar inom två timmar och senast samma dag under vardagar. Om en invånare har initierat kontakt via en e-tjänst ska kommunikationen så långt det är möjligt fortsätta digitalt och i samma ärende. Ärenden journalförs på motsvarande sätt som telefonsamtal.

Support och kontakt

Registrera ärende till Verksamhetsstöd digitala tjänster - Service Portal (skane.se)

Telefonnummer till Servicedesk: (077-67) 30 000, knappval 2 för att lägga ett ärende.

E-postadress till Stöd- och behandlingsteamet: sob@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.