Patient som får vänta mer än 30 minuter

Patienter behöver inte betala patientavgift om de måste vänta längre än 30 minuter på ett planerat tidsbeställt besök.

Tiden räknas från klockslaget när besöket är bokat och tills personalen vidtar en åtgärd som ingår i besöket. Det betyder att besöket inleds när provtagning eller annan undersökning som ingår i det egentliga besöket inleds. Detta gäller om patienten kommer i tid och att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket.

Registreringen i högkostnadsskyddet ska strykas om patientavgiften återbetalas.

Undantag

  • Akutbesök, även om patienten fått en angiven tid.
  • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse (inte sjukdom eller skada).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter