Patient som får vänta mer än 30 minuter

Patienter behöver inte betala patientavgift om de måste vänta längre än 30 minuter på ett planerat tidsbeställt besök.

Tiden räknas från klockslaget när besöket är bokat och tills personalen vidtar en åtgärd som ingår i besöket. Det betyder att besöket inleds när provtagning eller annan undersökning som ingår i det egentliga besöket inleds. Detta gäller om patienten kommer i tid och att återbetalningen sker i direkt anslutning till besöket.

Registreringen i högkostnadsskyddet ska strykas om patientavgiften återbetalas.

Undantag

  • Akutbesök, även om patienten fått en angiven tid.
  • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse (inte sjukdom eller skada).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.