Regional riktlinje för läkemedelshantering

Regional riktlinje för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne.

Den aktuella versionen är 2.2 (juli 2024)

Regional riktlinje för ordination och hantering av läkemedel - alla kapitel (pdf)

Ändringar är gjorda gällande:

  • 4.1.7 Ordination enligt PM – ny punkt.
  • 4.3.5.1 Doseringsformat för lågmolekylära hepariner – ny punkt.
  • 5.2.1 Insulinpennor – förtydligande.
  • 5.5.4 Läkemedelsinnehållande plåster – förtydligande gällande dokumentation.
  • Kapitel 6 Delegering – hela kapitlet är omarbetat och förtydligat.
  • 7.2.2 (info ruta 29) PiD följesedlar narkotika – förtydligande arkiveringstid.
  • 7.4.3 Kassationshantering infusionspåsar innehållande narkotika – förtydligande.
  • 7.6.3 Lån mellan enheter – nytt stycke om PiD dospåsar.
  • Bilaga 4a (arkiveringstid förbrukningsjournal) och bilaga 15 (innehållsförteckningen) uppdaterad.

Stödblanketter och underlag för lokala instruktioner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.