AKO Skåne

AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Skåne) arbetar för samverkan mellan primärvårdens Hälsoval och specialiserad sjukvård. Enheten tillhör Kompetenscentrum för primärvård i Skåne som arbetar producentneutralt.

AKO Skåne ansvarar för kunskapsstöd till primärvården som publiceras som enhetliga och lättillgängliga AKO Skåne-riktlinjer för primärvården. Vidare arrangerar AKO Skåne fortbildning för allmänläkare. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare, webbinariet direktsänder föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden. Allmänläkarkonsulter arbetar praktiskt lokalt för samverkan med specialiserad sjukvård.

Anslagstavlan

Utökade tider för konsultstöd Minneskliniken i Malmö

Från 2021-05-17 finns följande tider för telefonkonsult:
Måndag, tisdag, torsdag 13.00-14.30, fredag 9.00-10.30.
Möjlighet finns även att boka konsulttid inom en vecka, måndag, tisdag och torsdag kl. 15.00-16.00 och fredag 11.00-12.00. Tiderna bokas via sekreterare på Minneskliniken tfn 040-33 13 34 vardagar 08.00-11.30.

Punktionsmottagningar i Skåne NO och Skåne NV upphör

Du som i dagsläget skickar remisser för punktion till Klinisk patologi i Kristianstad/Helsingborg.
Från 2021-06-01 kommer alla punktioner att hanteras av Klinisk patologi (cytologilaboratoriet) i Lund. Du ombeds därför att från 2021-05-24 skicka remisserna till cytologilaboratoriet i Lund.
Detta berör inte de cytologiremisser som gäller SVF bröstcancer och SVF sköldkörtelcancer. Vid SVF bröstcancer skickas cytologiremiss till mammografienhet som samordnar undersökningarna. Vid palpabla resistenser på tyreoidea skickas remisser enligt SVF sköldkörtelcancer för ultraljud och finnålspunktion som handläggs av bild – och funktionsmedicin. I de sällsynta fall där det kan finnas andra anledningar till punktionsremisser från primärvården skickas dessa till cytologilaboratoriet i Lund.

Angående remisshantering vid misstanke om skelettskada

  1. Om ingen skelettskada eller annan skelettpatologi kan påvisas går svaret till inremitterande läkare.
  2. Om inremitterande läkare trots svaret ingen skelettskada eller annan skelettpatologi, ändå misstänker en akut ortopedisk problematik som kräver skyndsam handläggning, skrivs samtidigt med röntgenremissen en remiss till ortopedakuten med specifik frågeställning, exempelvis ”båtbensfraktur”, ulnar kollateralligamentskada” eller ”rotatorcuffruptur”. Remiss skickas med patienten.
  3. Vid skelettskada hänvisar röntgenavdelningen till akutmottagningen.
  4. Kontakta gärna ortopedkonsult i krångliga fall.
  5. Misstänker allmänläkaren ett ortopediskt tillstånd som inte kräver omedelbart behandling kan hen ta kontakt med ortopedkonsult och diskutera om en tid inom 1-2 veckor eller annan instans som till exempel knämottagning, idrottskadeenhet.

Nya rutiner avseende NOAK-hantering för patienter med förmaksflimmer

Från och med 1 juni 2021 kommer all NOAK-hantering vid förmaksflimmer att successivt flyttas från AK-enheterna till primärvården.
Aktuella patienter kommer att remitteras till den vårdcentral där patienten är listad. En uppdaterad AKO Skåne-riktlinje avseende förmaksflimmer publicerad 2021-05-18.

Påminnelse - kreatinin vid SVF urinblåse- och urinvägscancer

Koordinatorerna för SVF urinblåse- och urinvägscancer vill påminna om att utredningen går fortare om det finns ett aktuellt kreatininvärde (ej äldre än 3 mån) redan när remissen skickas. Skriv gärna i remissen att kreatininvärde finns eller att det kommer att beställas i samband med att remissen skickas.

Aktuellt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.