AKO Skåne

AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Skåne) arbetar för samverkan mellan primärvårdens Hälsoval och specialiserad sjukvård. Enheten tillhör Kompetenscentrum för primärvård i Skåne som arbetar producentneutralt.

AKO Skåne ansvarar för kunskapsstöd till primärvården som publiceras som enhetliga och lättillgängliga AKO Skåne-riktlinjer för primärvården. Vidare arrangerar AKO Skåne fortbildning för allmänläkare. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare, webbinariet direktsänder föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden. Allmänläkarkonsulter arbetar praktiskt lokalt för samverkan med specialiserad sjukvård.

Anslagstavlan

Nyinspelat webbinarium 

Endokrinologi i primärvården -  webbinarium om Addison, Cushing och feocromocytom. Föreläsare är Lorenza Bonelli biträdande överläkare, Endokrinkliniken, SUS, Malmö. 

Nya rutiner avseende NOAK-hantering för patienter med förmaksflimmer

Från och med 1 juni 2021 kommer all NOAK-hantering vid förmaksflimmer att successivt flyttas från AK-enheterna till primärvården.
Aktuella patienter kommer att remitteras till den vårdcentral där patienten är listad. En uppdaterad AKO Skåne-riktlinje avseende förmaksflimmer publicerad 2021-05-18.
AK-enheten informerar om överflyttningen av NOAK-behandling till primärvården på indikation förmaksflimmer.
Om du missade vårens informationsträffar avseende detta kommer nu en ny chans den 3/11 kl. 15-16, anmälan till utbildningsforum antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer.

Presentation av nya teammedlemmar AKO Skåne

Gunilla Malm teamledare AKO Skåne
Caroline Trägårdh AKO-koordinator område Malmö/Trelleborg

Punktionsmottagningar i Skåne NO och Skåne NV upphör

Du som i dagsläget skickar remisser för punktion till Klinisk patologi i Kristianstad/Helsingborg.
Från 2021-06-01 kommer alla punktioner att hanteras av Klinisk patologi (cytologilaboratoriet) i Lund. Du ombeds därför att från 2021-05-24 skicka remisserna till cytologilaboratoriet i Lund.
Detta berör inte de cytologiremisser som gäller SVF bröstcancer och SVF sköldkörtelcancer. Vid SVF bröstcancer skickas cytologiremiss till mammografienhet som samordnar undersökningarna. Vid palpabla resistenser på tyreoidea skickas remisser enligt SVF sköldkörtelcancer för ultraljud och finnålspunktion som handläggs av bild – och funktionsmedicin. I de sällsynta fall där det kan finnas andra anledningar till punktionsremisser från primärvården skickas dessa till cytologilaboratoriet i Lund.

Påminnelse - kreatinin vid SVF urinblåse- och urinvägscancer

Koordinatorerna för SVF urinblåse- och urinvägscancer vill påminna om att utredningen går fortare om det finns ett aktuellt kreatininvärde (ej äldre än 3 mån) redan när remissen skickas. Skriv gärna i remissen att kreatininvärde finns eller att det kommer att beställas i samband med att remissen skickas.

Aktuellt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.