AKO Skåne

AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Skåne) arbetar för samverkan mellan primärvårdens Hälsoval och specialiserad sjukvård. Enheten tillhör Kompetenscentrum för primärvård i Skåne som arbetar producentneutralt.

AKO Skåne ansvarar för kunskapsstöd till primärvården som publiceras som enhetliga och lättillgängliga AKO Skåne-riktlinjer för primärvården. Vidare arrangerar AKO Skåne fortbildning för allmänläkare. Videoteket innehåller filmer, framförallt för allmänläkare, webbinariet direktsänder föreläsningar med möjlighet att ställa frågor under tiden. Allmänläkarkonsulter arbetar praktiskt lokalt för samverkan med specialiserad sjukvård.

Nytt webbinarie inspelat 2 mars

Utredning av kognitiv svikt i primärvården
Föreläsare Sebastian Palmqvist, överläkare, docent, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus

Årsberättelse AKO Skåne

Allmänläkarkonsult Skåne - Årsberättelse 2022

Digitalt lunchwebbinarium om FQ-grupper den 29 mars

Inspirationswebbinarium om FQ-grupper

Presentation av nya medarbetare inom AKO Skåne

Cecilia Eriksson ny handläggare AKO Skåne
Erika Nilsson allmänläkarkonsult Skåne NV

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nu introduceras reumatoid artrit (RA), del 1 i Region Skåne.
Vårdförloppet stämmer väl överens med AKO Skåne-riktlinje Reumatoid artrit - vårdriktlinje för primärvården Se även AKO Skånes webbinarium: Tidig upptäckt av reumatoid artrit 

Ny film om palliativ vård

Doktorn frågar doktorn - Palliativ vård

Nyinspelade webbinarium

Nyhetsbrev

Prenumerera på Nyhetsbrevet från AKO Skåne och Primärvårdens utbildningsenhet.

Aktuellt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.