Comprima

Verktyget Comprima används inom Region Skåne för skanning och lagring av journalhandlingar (inklusive foto) kopplat till vård av patient.

Användarmanualen på denna sida visar hur du kommer åt Comprima via Melior, hur du får fram dokumenten som är inskannade samt hur du hanterar dokumenten.

Manual för sökning i Comprima via Melior (pdf) 

Comprimas instruktionsfilm

Innehåll

  • 00:00 – 01:11 Inledning – inloggning
  • 01:12 – 02:13 Funktion på dokument - Ta fram, bläddra, anpassa, zooma dokument
  • 02:14 – 02:44 Ta fram miniatyrer- se dokument i små bilder
  • 02:45 – 03:30 Dokument sidan om varandra - Här kan du jämföra ex foton före/efter
  • 03:31 – 04:16 Ta bort färgmarkering på text - Text som färgmarkerats kan vara svårläst här visar vi hur du tar bort själva färgmarkeringen.
  • 04:14 – 04:40 Skriva ut dokument
  • 04:41 – 05:13 Genvägar till dokument - Anestesi, Hälsodeklarationer samt Remisser har egna samlande länkar. Här visas alla respektive dokument under dokumenttypen.
  • 05:14 – 05:49 Zooma Foton
  • 05:50 – 06:47 Sortera i dokumentlistan
  • 06:48 – 08:18 Spärrade Journaler - Hur jag öppnar spärrade dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.