Bilddiagnostik

Information om indikationer för röntgen, ultraljud och eFAST samt datortomografi.

Röntgenundersökningar ska endast utföras om det finns klinisk misstanke på skada. Instabila patienter ska ej transporteras till röntgenavdelning.

Rekommendationer

Lokala anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter