Övrig specialistvård – program i SoB

Program i Stöd och behandling (SoB) för dig som jobbar inom specialistvården.

Tillgängliga program

 • Ett stödprogram för patienter som har blivit hjärt-, lung-, lever-, bukspotts- eller njurtransplanterade. Programmet ger kunskap, råd och stöd för att våga leva livet med nya organ.

  Kompetenskrav för behandlare: Sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom transplantationsmottagningar.

 • Logopediskt stödprogram till vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern med språkstörning. Programmet ska användas som ett komplement mellan besöken hos logopeden.

  Kompetenskrav för behandlare: Logopeder.

 • Ett stödprogram för att öka kunskapen och ge råd om kranskärlssjukdom, dess riskfaktorer och de vanligaste läkemedlen. Ge råd om hälsosamma levnadsvanor för att minska risken att drabbas av en ny hjärthändelse.

  Kompetenskrav för behandlare: Sjuksköterskor på hjärtmottagningar.

 • Stödprogram för föräldrar eller närstående till barn 0-6 år som har kommunikationssvårigheter. Fungerar som förberedelse eller komplement till vidare insatser kring kommunikation. 

  Kompetenskrav för behandlare: Logopeder och kuratorer inom BUP samt Barn- och föräldrahälsa.

 • Min vårdplan, som är avsedd för patient med cancer, är en individuell vårdplan som ska utgå från patientens behov och tas fram tillsammans med patienten. Syftet är att ge tydlig information och göra cancerpatient och närstående delaktiga i vården. 

  Kompetenskrav för behandlare: Kontaktsjuksköterska inom cancervård.

Program som håller på att testas

 • Ettårigt behandlingsprogram med syfte att stödja patienterna vid förändring av livsstilen.

  Kompetenskrav för behandlare: Team bestående av psykoterapeut, dietist och fysioterapeut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.