Access Externa Vårdgivare

Tjänsten Access Externa Vårdgivare är avsedd för de vårdgivare där verksamheten behöver åtkomst till MT-system inom Region Skåne och där vårdgivaren inte har en standardförbindelse enligt Region Skånes policy (det vill säga Telia Datanet för Region Skåne).

Den tjänst som idag kan nås via Access Externa Vårdgivare är i dagsläget EKG, där överföring av EKG-data till Region Skåne och anslutning till Muse krävs.

Tidigare har accessförbindelsen mellan Region Skåne och externa vårdgivare erbjudits via Telia Datanet 4G, som inkluderat montering och installation av switch och 4G router inklusive extern antenn. Telia Datanet 4G går ej längre att beställas och är på väg att fasas ut.

Som ersättare till Telia Datanet 4G kommer det erbjudas Telia SD-WAN (Software Defined Wide Area Network). Telia SD-WAN kommer rullas ut under 2024 och kommer följa samma utrullningsschema som för Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). 

För mer information om projektet SD-WAN:

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) 

Underlaget för beställning kan fortfarande användas för att lägga till EKG-utrustning, men enbart för externa vårdgivare som redan har Telia Datanet 4G installerat. För att underlätta korrekt registrering är det viktigt att det i beställningen kommenteras att ett 4G-skåp redan är installerat, vilken DNI-adress 4G-skåpet innehar samt den nya MAC-adressen för EKG-apparaten.

Krav för att få tillgång till tjänsten:

 • Du som är extern vårdgivare ska ha avtal med Region Skåne
 • Du ska befinna dig inom mobilt täckningsområde
 • En resurs hos er, med teknisk kompetens inom området, som ska kunna ta fram och uppdatera information i de EKG-maskiner som ska anslutas.

Underlag inför beställning

Hitta din enhets MAC-adress

Alla apparater och datorer som kopplas till ett nätverk har en MAC-adress, som är ett unikt nummer bestående av siffrorna 0 till 9 och bokstäverna A-F. Vi behöver känna till er apparats MAC-adress för att kunna lägga till den i våra system.

GE MAC 7

 1. Tryck på pilen längst upp till höger på skärmen.
 2. Välj "Inställningar".
 3. Logga in som användaren admin med tillhörande lösenord.
 4. Klicka på "Nätverk" i menyn till vänster.
 5. Klicka på "Trådbundet nätverk" till vänster.
 6. Längst ned kan du läsa av enhetens MAC-adress (exempel: "Enhet MAC-adress a4:da:22:00:30:3a")
 7. Logga ut som admin.

GE MAC VU360

 1. Tryck på pilen längst upp till höger på skärmen.
 2. Välj "Inställningar".
 3. Logga in som användaren admin med tillhörande lösenord.
 4. Klicka på "Nätverk" i menyn till vänster.
 5. Under "Trådbundet nätverk" kan du läsa av enhetens MAC-adress (exempel: "Enhet MAC-adress a4:da:22:00:30:3a")
 6. Logga ut som admin.

Skicka ett e-postmeddelande till matseriksson@ge.com om du har tappat bort lösenordet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.