Praktik i Region Skåne

Region Skånes förvaltningar ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser för de professioner som är verksamma vid aktuell förvaltning/vårdenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att gällande målbeskrivningar uppfylls.

Prioritering vid tilldelning av platser för VFU/LIA

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VFU/LIA, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Region Skåne gäller följande

  1. Studenter som läser på lärosäten i Skåne, alternativt lärosäten som regionen har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Skåne och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats. Kontakt med Region Skåne sker via lärosätet.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Skåne och som inte är

    skrivna i Skåne kan inte beredas plats alls.

Anställning av omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande på termin 5

Omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande termin 5 är en förberedande tjänstgöring inför rollen som sjuksköterska.

Syftet med att anställa sjuksköterskestuderande som genomfört termin fem är dels att stärka studenterna i sin profession samt ge träning och förberedelse inför arbetslivet samt en möjlighet för Region Skåne att rekrytera kompetent personal under framförallt sommaren. I länken nedan finns rutin för denna anställningsform och mer detaljer kring anställningens innehåll.

Avtal och riktlinjer

Rapporter och utvärdering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.