Praktik i Region Skåne

Region Skånes förvaltningar ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser för de professioner som är verksamma vid aktuell förvaltning/vårdenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att gällande målbeskrivningar uppfylls.

Prioritering vid tilldelning av platser för VFU/LIA

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VFU/LIA, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Region Skåne gäller följande

  1. Studenter som läser på lärosäten i Skåne, alternativt lärosäten som regionen har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Skåne och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats. Kontakt med Region Skåne sker via lärosätet.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Skåne och som inte är

    skrivna i Skåne kan inte beredas plats alls.

Anställning av omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande på termin 5

Omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande termin 5 är en förberedande tjänstgöring inför rollen som sjuksköterska.

Syftet med att anställa sjuksköterskestuderande som genomfört termin fem är dels att stärka studenterna i sin profession samt ge träning och förberedelse inför arbetslivet samt en möjlighet för Region Skåne att rekrytera kompetent personal under framförallt sommaren. I länken nedan finns rutin för denna anställningsform och mer detaljer kring anställningens innehåll.

Rutin för anställning av omvårdnadsmedarbetare sjuksköterskestuderande termin 5 Region Skåne (pdf) 

Avtal och riktlinjer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.