Hälsodeklaration inför sövning och operation

Den digitala hälsodeklarationen inför sövning och operation bygger på Hälsodeklaration inför operation från SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård).

Lokalt programområde för levnadsvanor, lokalt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt regional enhet för läkemedel ansvarar för innehållet i den och ändringar initieras därifrån.

Formuläret finns endast på svenska och vänder sig i första hand till vuxna. Ett behov av en hälsodeklaration anpassad för barn är identifierat och lyft nationellt. 

Patienterna ska så långt det är möjligt uppmanas att fylla i hälsodeklarationen digitalt. Rekommendationen är att skicka länken till hälsodeklarationen i ett meddelande till patienten på 1177.se. Det finns en centralt framtagen meddelandemall för att kunna använda i det syftet. Kontakta verksamhetsansvarig för nationella tjänster i din förvaltning för att aktivera funktionen på din enhet.

  • Länk till formuläret skickas i ett meddelande till patientens inkorg på 1177.se.
  • Patienten fyller i formuläret digitalt i inloggat läge på 1177.se. Inloggning sker med en giltig e-legitimation.
  • Om formuläret skickas till ett barn under 13 år kan vårdnadshavaren besvara det genom att agera ombud för barnet.  
  • Direkt efter att patienten skickat in sitt besvarade formulär finns det tillgängligt för vårdpersonal i Comprima via Melior.  

Alla besvarade frågor visas i Comprima. Svaren visas i rött eller grönt beroende på om det har särskild betydelse utifrån medicinskt perspektiv.

Saknar patienten ett aktivt konto på 1177.se?

Om patienten inte har ett aktiverat konto på 1177.se eller av andra anledningar inte kan fylla i formuläret via länken så behöver hen få information om formuläret samt formuläret skickat till sig på papper tillsammans med ett svarskuvert. 

Hälsodeklaration inför sövning och operation - för utskrift

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.