Diabetes vid graviditet

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Graviditetsdiabetes
  Se Bakgrundsmaterial.  

Terapiråd

Behandlingen är i första hand anpassad kost, daglig fysisk aktivitet samt genom att avstå från tobaksbruk. Vid högre blodsockervärden kan tilläggsbehandling med insulin eller Metformin bli aktuellt.

Eventuell läkemedelsbehandling kan oftast avsluta direkt efter förlossningen. Men risken att utveckla manifest diabetes senare i livet är över 50% (oftast typ 2-diabetes). Därför föreskriver Socialstyrelsen livslång uppföljning av kvinnor med graviditetsdiabetes med avseende på glukosmetabolism och kardiovaskulära riskfaktorer.

Behandlingsmål

Behandlingen syftar till att minimera risken för komplikationer. Målvärdet för plasmaglukos vid egentest är <5,3 mmol/L i fasta och <7,8 mmol/L 1 timme efter måltid.

Allmänt

Graviditetsdiabetes definieras som förhöjt blodsocker som uppstår eller upptäcks under graviditet. Orsaken är gradvis ökad insulinresistens i kombination med oförmåga hos betacellerna att öka insulinproduktionen tillräckligt mycket. Risken att få graviditetsdiabetes ökar med graviditetslängden och är som störst under graviditetens sista tredjedel. Graviditetsdiabetes förekommer hos cirka 3–4 % av gravida kvinnor i Skåne.

Blodsockret passerar lätt placenta. Höga blodsockervärden tidigt i graviditeten innebär ökad risk för missbildningar hos fostret. Vid graviditetsdiabetes har blodsockervärdena oftast varit normala i början av graviditeten och risken för missbildningar är väldigt liten. Högt blodsocker senare under graviditeten kan leda till makrosomi (ökad tillväxt) hos fostret, risk för skada i samband med förlossningen samt risk för hypoglykemi hos det nyfödda barnet. Graviditetsdiabetes innebär också en ökad risk för mamman att utveckla högt blodtryck och havandeskapsförgiftning.

Diagnostik

Diagnosen ställs med en oral glukostoleranstest (OGTT) med kapillär provtagning som utförs inom basmödravården i graviditetsvecka 28. Kvinnor med tidigare förekomst av graviditetsdiabetes, ärftlighet för diabetes eller med BMI ≥ 35 erbjuds OGTT även i graviditetsvecka 12. Diagnosen ställs för närvarande vid plasmaglukos ≥7,0 mmol/L i fasta och/eller >10 mmol/L 2 timmar efter glukosintag. De diagnostiska gränsvärdena förväntas sänkas inom en snar framtid baserat på resultaten av en nationell studie (CDC4G). Vid konstaterad graviditetsdiabetes remitteras kvinnan till specialistmödravården för uppföljning.

Typ 2-diabetes, uppföljning – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Diabetes

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.