HTA Skåne

Vår vision är att hälso- och sjukvården blir mer evidensbaserad.

HTA står för ”Health Technology Assessment” och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter.

HTA Skåne tar fram kunskapsunderlag och bereder frågor för beslut om införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård inom hela Region Skåne.

Se vår presentationsfilm: Vad är HTA Skåne?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter inom Region Skåne kan ställa en fråga till HTA Skåne. Initiativ till HTA tas av den verksamhet som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning, tydliggöra vad som är bästa tillgängliga kunskap och hur den kan tillämpas i rutinsjukvård. Den kliniska frågan kan fokusera på en behandling, metod, teknik, indikation, apparatur eller ett organisatoriskt sammanhang.

Våra medicinska utvärderingar sker enligt de principer för kritisk granskning av publicerad vetenskaplig litteratur som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Tidigare och pågående utvärderingar från SBU och även regionala utvärderingar finns i SBU:s databas

Det finns också en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen, HTA Syd

Så här går det till

Nomineringar, projekt och rapporter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter