Redelegeringsrutiner

Direktiv 103 - Redelegeringsrutiner inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Säkerställning och att underlätta hanteringen med att förlänga en befintlig delegering efter att delegeringstestet är genomfört med ett godkänt resultat i Region Skånes Utbildningsportal.

Genomförande

Delegeringsuppgifter ska tillsändas din ambulansöverläkare via mail. Uppgifter som ska innefattas eller bifogas i det mail som skickas till er ambulansöverläkare ska vara enligt nedan.

  • Namn Födelsedatum
  • Certifikat med godkänt testresultat
  • Ambulanssjukvårdare, sjuksköterska grundutbildad eller specialistutbildad

För att få fram certifikatet som ska bifogas med mail till ambulansöverläkare gör du så här.
När du har gjort godkänd test i RS Utbildningsportal går du in under "Personligt " till "Min sida" och vidare till Certifikat (EJ Kursintyg) . Bifoga certifikatet i ett mail och skicka till din ambulansöverläkare.

Skapad 2014-09-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 150122, 171211

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter